Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Risk för översvämning då Tjöck å växer igen

Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Niklas Brandt är bekymrad: ån rinner igenom vassen på bara en och en halv meter.
Bildtext Niklas Brandt är bekymrad: ån rinner igenom vassen på bara en och en halv meter.

Tjöck å är endast omkring en meter bred på vissa ställen, där växtligheten har tagit över. Det här borde åtgärdas för att undvika översvämningar, anser vägmästare Niklas Brandt i Kristinestad.

- Det säger sig självt när man ser, det är endast en tredjedel kvar av Tjöck å som är öppen. Det är antagligen jordmassor som kommit ner uppifrån och som har blivit här. Man kan bara tänka sig hur det ser ut om trettio år om inget görs.

Brandt anser att Tjöck å borde muddras och sandholmarna bör grävas bort.

- Det ska underhållas helt enkelt. Inte ska vi göra ån varken djupare eller bredare, men den ska hållas som den har varit, säger han.

Många flaskhalsar

Flaskhalsarna är många i Tjöck å. Nästa plats som Niklas Brandt visar ska egentligen vara en fors, men det är inte alldeles lätt att få syn på det lilla vattenflödet bland vass och annan växtlighet.

- Där ser du, vattnet rinner på en och en halv meter. Allt det här har säkert varit öppet någon gång också, säger Niklas Brandt och visar på en sandholme intill vassen.

Där ån borde vara cirka femton meter sipprar alltså vattnet fram på en dryg meter. Vass och jordmassor har tagit över. Brandt förundrar sig över att ingen tycks ha ansvar för att underhålla åarna.

Programmet är inte längre tillgängligt
Tjöck å växer igen
Tjöck å växer igen - Spela upp på Arenan

- Det är likadant i Härkmeri, Lappfjärd och Tjöck åar: ingen har underhållet. Alla vet ju att ett rådike mellan fastigheter inte finns kvar om man låter det vara orört i trettio år. Och en å dit allt vatten ska, det är ofattbart.

Skeptisk till Natura 2000

Forststyrelsen äger en stor del av marken vid ån. Skifteslaget äger en del och staden en del. Men det är inte bara att gå och börja gräva, natura 2000 står i vägen. Niklas Brandt tycker att eliminera risken för översvämning borde väga tyngre än naturabestämmelserna, som begränsar de ingrepp som får göras i ån.

- Därför är jag skeptisk till Natura 2000 om man låter allt förfalla. Man måste välja ställen där man placerar natura 2000. Som här nu i Lappfjärds och Tjöck åmynningar - är det nu bästa stället? Man måste väl börja flytta byarna till sist, säger Brandt.