Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Pensionsprognoserna positivare än tidigare

Uppdaterad 03.10.2013 13:00.

Pensionsutgiftens ökning är långsammare än man uppskattat tidigare. Trycket att höja arbetspensionsavgiften blir inte så stort som man hittils bedömt.

Det här enligt Pensionskyddscentralens uppdaterade långsiktsprognos om de lagstadgade pensionernas utveckling. Nya befolknings- och sysselsättningsprognoser ligger som grund till kalkylerna.

- Sysselsättningsgraden bland äldre personer och invandringen ökar, vilken ökar antalet personer i arbetsför ålder, säger utvecklingschef Ismo Risku på Pensionsskyddscentralen.

Enligt prognosen kommer sysselsättningsgraden i Finland att öka från 68 procent så att den är drygt 72 procent år 2020. Det är en höjning med ungefär en procentenhet jämfört med prognosen år 2011.

Medelpensionen bland personer bosatta i Finland var nästan 1 500 euro i månaden år 2012. Medelpensionen år 2060 kommer kommer att vara nästan 2 600 euro, enligt prisnivån år 2012.

I förhållande till den allmänna inkomstnivån börjar pensionerna ändå minska i slutet av 2010-talet. Minskningen beror bland annat på arbetstagarens pensionsavgift stiger och på livslängdskoefficienten.

Den förväntade pensioneringsåldern höjs från nuvarande 60,9 till 62,4 fram till 2060. Antalet pensionärer överstiger 20 miljoner på 2060-talet.