Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Styrgrupp ska lossa på knutarna i centrumplaneringen i Jakobstad

Från 2013
Uppdaterad 04.10.2013 11:27.
Vision av Jakobstads centrum
Bild: Jakobstad

Centrumutvecklingen i Jakobstad har gått i stå. Museiverket kunde inte godkänna den detaljplan som byggherren Mäenpää och arkitekt Roger Wingren kräver för Bankhuskvarterets förnyelse.

En styrgrupp med representanter för alla berörda parter har nu utsetts genom tjänstemannabeslut för att föra ärendet vidare.

Ärendet måste läggas fram till påseende på nytt i det skede man får fram ett reviderat förslag till ny detaljplan. Det här eftersom det krävs så stora förändringar i planeförslaget för att det ska kunna godkännas.