Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Högutbildad, välmeriterad - men utan jobb

Från 2013
Uppdaterad 03.10.2013 17:35.

En helt ny grupp har vuxit fram i vårt samhälle - de högutbildade arbetslösa. Om man granskar Arbets- och Näringsministeriets arbetslöshetsstatistik enligt utbildningsnivå, så är det bland de högst utbildade som andelen arbetslösa stiger mest.

På ett år har arbetslösheten bland de högst utbildade stigit med 25 procent. I augusti i år fanns det 38 391 högutbildade arbetslösa i Finland, visar Arbets- och näringsministeriets färska statistik. Vid Akademikerfacket Akava förutspår ordförande Sture Fjäder att trenden kommer att hålla i sig.

- Jag tror att att antalet högutbildade arbetslösa om ett år har stigit med 10 000, säger Fjäder.

Lasse Laitinen är politices magister, och har varit arbetslös sedan han utexaminerades från universitetet för 9 månader sedan, med undantag för praktik och några ströjobb. Redan under studietiden var han väl medveten om att det inte kommer att bli lätt att får ett jobb efter examen.

- Men nu kan jag konstatera att det är förvånansvärt tungt att vara arbetslös, främst för att man inte kan planera något för framtiden.

Politices magister Janina Mackiewicz befann sig länge i samma situation som Lasse Laitinen. Men efter 12 månader, och över 100 arbetsansökningar, så lyckades hon till slut få ett jobb. Både Laitinen och Mackiewicz understryker att man själv måste vara väldigt aktiv om man skall kunna få ett jobb.

- Man lämnas lätt ensam, servicen inom den statliga arbetsförmedlingen motsvarar inte det man önskar sig som högutbildad arbetslös, säger Mackiewicz.

Janina Mackiewicz skapade blogg tillsammans med andra unga högutbildade arbetslösa
Bildtext Janina Mackiewicz

- Jag efterlyser mera individuella tjänster av arbetskraftsbyråerna, men det är klart att man som arbetssökande själv också måste vara aktiv, säger Laitinen.

Akava kritiserar statens arbetsförmedling

TE-centralerna, eller arbets- och näringsbyråerna, får också kritik av Akavas ordförande Sture Fjäder. Enligt Fjäder satsar den statliga arbetsförmedlingen fel, när man ökar personalen inom kundbetjäningen, och samtidigt drar ner på personal som är specialiserad på att göra personliga utvärderingar, som till exempel psykologer.

- Det är helt fel riktning, de akademiskt arbetslösa är en väldigt heterogen grupp. Varje högutbildad arbetssökande befinner sig i en individuell situation, säger Fjäder, och efterlyser nytänkande hos te-centralerna.

- Det värsta som kan hända nu är att folk börjar tro att utbildning inte lönar sig.

Raimo Hokkanen, som är utvecklingschef vid Arbets- och näringsbyrån i Nyland, medger att mycket av arbetssökandet ligger på den enskilda individen, när det gäller högutbildade arbetslösa. Att centralerna dessutom skurit ned på den personal som särskilt hjälper de högutbildade bidrar till det här.

- Det är en resursfråga, och det finns många andra grupper som är i desperat behov av hjälp, som exempelvis invandrare och ungdomar, säger Hokkanen.

Men Hokkanen poängterar ändå att TE-centralerna ändå försöker tillgodose de högutbildades behov, till exempel genom att köpa in coach-tjänster från den privata sektorn. Men oberoende av hur man prioriterar kan arbetsförmedlingen ändå inte hjälpa alla.

- Det enkla faktumet är att det saknas 300 000 arbetsplatser i Finland, säger Hokkanen.