Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Är en sprakande brasa farlig för äldre?

Från 2013
Uppdaterad 04.10.2013 13:42.
Eld i en eldstad

Äldrevården idag styrs av en hel massa regler och normer för att klienterna och patienterna ska ha det tryggt och bra. Men när går det för långt? Och hur får man en god vård att gå ihop med en dålig ekonomi?
- Jag tror inte att ett stort rum och eget badrum betyder ett gott liv, säger omsorgschef Kirsi Ala-Jaakkola i Raseborg där den ekonomiska krisen är ett faktum.

För att få ekonomi och en god äldreomsorg att fungera måste man tänka om helt och hållet, ser Raseborgs omsorgschef.
- Vi måste se över hur man ska stöda äldre så att de kan bo hemma längre. Men för att få det att fungera så är det något som hela staden borde ta som sin på alla sektorer. Man borde fundera över hur man kan stöda de äldre då det gäller till exempel kommunikation, planering av nybyggen, hur lätt tillgänglig servicen är, vilka möjligheter finns för sociala kontakter, kulturutbud, motion... säger Kirsi Ala-Jaakkola i Raseborg.

Men kommunen styrs av statliga normer.
På seminariet Ljusfyllt åldrande som nyligen hölls i Ekenäs och arrangerades av föreningen Alfa Omega diskuterades reglerna.
Ett exempel på regler var en sprakande brasa som anses farlig på ett äldreboende och som ska undvikas.
Ett boende som ändå har brasor som sprakar i kakelugnarna är äldreboendet Vigs ängar i Sverige.
- Många av de äldre hos oss samlas runt dem och mår bra. Vem är egentligen som säger att de inte får finnas? frågar sig Lillemor Husberg som är Vigs ängars representant på seminariet.

- Speciellt då det gäller utrymmesfrågor tycker jag att man lite fokuserar på fel saker. Jag tror inte att ett stort rum och eget badrum betyder ett gott liv. Det består av andra saker, av gemenskap och av en personal som har sitt hjärta med i arbetet och som vill bemöta de äldre som individer, säger omsorgschef Kirsi Ala-Jaakkola.
Uppfylls inte kriterierna så prickas staden, Raseborg har fått tillsägelse bland annat eftersom klienterna inte har egna rum.
- När det gäller att uppfölja kvaliteten i vården kunde man istället se till exempel på vårdfilosofin, hur bra invånarna mår, hur personalen mår och hur enheten leds. Men staden kan mycket lite påverka det här, det styrs av statliga normer.

Ala-Jaakkola säger att också vårdkulturen och ledarskapet också påverkar hur bra en enhet fungerar.