Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Jakobstads energi kassade in 3,9 milj. olagligt – tvingas sänka priset

Från 2013
Uppdaterad 08.10.2013 17:25.

Jakobstads energiverk har gjort olagligt stor avkastning på sin elöverföring och måste nu sänka priset. Kunderna ska få tillbaka överskottet på 3,9 miljoner euro som är det största i landet. Energiverket förnekar att de hållit monopolpriset högt för att kunna sälja billigare el på fria marknaden.

Det är 15 000 hushåll i Jakobstad, Larsmo och Sandsund i Pedersöre som får sin el längs Jakobstads energiverks ledningar. Avkastningen för den här verksamheten har varit för stor under sju års tid. Det kommunalt ägda energiverket som prickats av den granskande myndigheten, har redan fått ränta på sitt överskott och riskerar vite.

Vad är elöverföring?

  • En elräkning består av två grunddelar, ett pris för elöverföring och ett för elkonsumtion
  • Elöverföringsavgiften betalar du för att elen ska löpa från kraftverket hem till dig längs elnätet.
  • Bolagen som sköter om elnäten har monopol i sina regioner.
  • I konsumtionsbiten betalar du för den el ditt hushåll använder
  • Själva elen kan du konkurrensutsätta och köpa av det bolag som passar dig bäst
  • I Finland finns 83 regionala distributionsnätverk med monopolställning i sin region

”Mycket exceptionellt”

– I förhållande till omsättningen är överskottet en verkligt betydande summa. Av Finlands 83 eldistributörer har 80 skött sig utan överskott. Jakobstads energiverks verksamhet är mycket exceptionell, säger Veli-Pekka Saajo som är ledande expert på Energimarknadsverket.

Programmet är inte längre tillgängligt

På Jakobstads energi förklarar man överskottet med skärpta krav.

– Överföringsavgifterna vi har tagit beror på myndigheternas skärpta krav på säkrare elleveranser, kortare avbrott och investeringar i elanläggningar, säger Henrik Snellman som är t.f. VD.

Överskottet som enligt Energimarknadsverkets preliminära uträkningar ligger på nästan 4 miljoner motsvarar mer än två tredjedelar av omsättningen för Jakobstads energis elöverföring 2012.

Myndigheterna varnade för 5 år sedan – utan resultat

Vi kommer att ge ett nytt övervakningsbeslut där vi konstaterar lagbrottet och sedan övergår vi antagligen till vite

Energimarknadsverket övervakar att eldistributörerna håller prisnivån skälig. Redan för fem år sedan beslöt Energimarknadsverket att Jakobstads energi måste åtgärda sitt överskott och dessutom betala 170 000 euro i ränta. Enligt Energimarkmadsverket var Jakobstads energis åtgärder alltför små.

– Man gjorde en felbedömning, säger t.f vd Henrik Snellman på Jakobstads energiverk.

Det här ledde till att avkastningen gick en miljon över gränsen nästa granskningsperiod 2008-2011, enligt Energimarknadsverkets inofficiella siffror. Inom en månad ska Energimarknadsverkets fatta beslut om hur man ska gå vidare.

– Vi kommer att ge ett nytt övervakningsbeslut där vi konstaterar lagbrottet och sedan övergår vi antagligen till vite, säger Veli-Pekka Saajo, ledande expert på Energimarknadsverket.

Henrik Snellman
Bildtext Henrik Snellman blev är t.f. VD för Jakobstads energi och jobbade med andra uppgifter då bolaget gjorde olagligt stor avkastning
Pellon Sähkö, Jakobstads Energiverk och JE-Siirto

Tvingas sänka priset

Efter att ha gjort för stor avkastning i sju år, är det först nu som Jakobstads energiverk reagerar på allvar. Från och med årsskiftet sänkte man elöverföringspriset med 0,3 cent per kilowattimme. Det innebär enligt Jakobstads energiverk att konsumenterna inom några år får tillbaka överskottet från åren 2005-2011.

En konsument som bor i eluppvärmt småhus kan vänta sig att räkningen sjunker med ungefär 36 euro per år om förbrukningen är normal (18 000 kwh). Ett småhus utan elvärme och normalkonsumtion (5 000 kwh) ser en sänkning på knappt 10 euro per år, uppger Jakobstads energiverk.

Jakobstads energi bland de billigaste trots allt

Överraskande nog hör Elöverföringen i Jakobstad till de billigaste i landet, det visar Yle Nyheters kartläggning. Hur kan det då komma sig att de gör oskäligt stor avkastning?

– Bolaget har en liten omsättning. Vår modell ställer även vissa krav på bolagens effektivitet, säger Veli-Pekka Saajo på Energimarknadsverket.

Han kan inte ge mer detaljerad information och hänvisar till affärshemligheter.

Eftersom elöverföringsbolagen är monopol måste deras verksamhet regleras individuellt för de olika distributionsområdena. Energimarknadsverket använder sig av en komplicerad modell som beaktar elnätets storlek, värde, effektivitet och bolagets innovationer. Slutresultatet kallas skälig avkastning. Ett bolag som har elkablar i stadskärnan och tvingas gräva ner dem får exempelvis ta mer betalt för att täcka de dyra kostnaderna. Ett bolag som fungerar ineffektivt måste å sin sida sänka priset.

Jakobstads energi förnekar att ineffektivitet skulle ha något att göra med den förbjudna avkastningen.

– Det är mer en bokföringsteknisk fråga, vilka kostnader som sätts på el respektive överföring, säger Snellman som hade andra arbetsuppgifter då överskottet uppstod.

"Vi har tagit vad vi anser skäligt"

Jakobstads energi erbjuder både elöverföring och el till sina kunder. Själva elpriset är inte reglerat. Frågan är varför inte Jakobstads energiverk sänkt priset på elöverföring och höjt elpriset.

- Om vi hade höjt priset på el hade vi tappat kunder till andra elleverantörer, säger Snellman.

Snellman säger ändå att energiverket inte har trissat upp priset på överföringen, som är monopolverksamhet, för att kunna sälja billigare el på fria marknaden.

- Vi har tagit ut vad vi anser är skäligt, säger Snellman.

Redan i dag köper cirka 30 procent av hushållen på Jakobstads energis område sin el av ett annat bolag. Som elkonsument har du nämligen möjlighet att konkurrensutsätta det bolag du köper el av. Elöverföringen är däremot knuten till ort och ställe genom elnätet. Därför har elöverföringsbolagen monopol på sina respektiva områden.

Kvar för energiverket återstår en kvistig fråga. Varje år ska Jakobstads energiverk ge 12 procent av sin avkastning till Jakobstads kommun. Frågan är hur man ska klara av att upprätthålla den traditionellt goda vinsten medan man betalar tillbaka överskottet till konsumenterna. Ifjol gjorde energiverket en vinst på 3,4 miljoner euro.

– Vi får se över vår prissättning och det gäller också fjärrvärmen, säger Snellman.

Jyväskylä och Tornedalen också över gränsen

Pellon Sähkö i Tornedalen och JE-siirto i Jyväskylä är de två andra bolag som gjort oskäligt stor avkastning under 2005-2011. Pellon Sähkö gick över sin skäliga avkastning med nästan 400 000 euro och JE-Siirto med över 2 miljoner.

Fortum har dragit Energimarknadsverket inför rätten gällande en detalj i modellen för hur man räknar ut den skäliga avkastningen. Marknadsdomstolen gav Energimarknadsverket rätt. Om Högsta förvaltningsdomstolen ändrar domen kan det även påverka siffrorna för Jakobstads energiverks skäliga avkastning.

Läs också: