Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Elöverföringen dyr i Helsingfors

Från 2013
Helsingfors Energi
Bildtext Helen elnät heter det dotterbolag till Helsingfors Energi som sköter elöverföringen i Helsingfors.
Bild: Kari Pilkkakangas/ Helsingfors Energi

Det är dyrt att transportera el i Helsingfors. Den bilden får man om man jämför priset på elöverföring i huvudstadsregionen.

Helsingforsborna betalar mer för sin överföring till bolaget de i princip själva äger än Esboborna, Grankullaborna och Kyrkslättborna till det privatägda elbolaget Fortum. Också Vanda Energis priser är lägre när det gäller elöverföringen.

Marcus Rantala (SFP) sitter som stadsstyrelsens representant i direktionen för Helsingfors energi.

- Vi satsar på fasta och konkurrenskraftiga priser. Vi är inte billigast, men vi är inte heller dyrast. Och särskilt de som varit kunder hos oss längre torde vara väl till freds med våra priser, säger Rantala.

Helen har monopol på elöverföring

I dag kan elkonsumenterna själva välja vilket bolag de köper själva elen av. Men när det gäller elöverföringen har det elbolag som äger lokalnätet monopol. Därför finns en myndighet, Energimarknadsverket, som övervakar prissättningen för överföringen. Bolagen får endast göra en skälig vinst på den delen av sin verksamhet.

- Man måste tänka på att det handlar om att underhålla elnätet och att göra investeringar, inte bara på direkta kostnader, säger Rantala.

På Helen Elnät Ab, dotterbolaget till Helsingfors Energi som har hand om överföringen säger avdelningschef Jouni Lehtinen att det kostar att underhålla de närmare sju tusen kilometer kabel som utgör stadens elnät. Att på kort tid byta ut stadens elmätare till fjärravlästa dylika kostade också en vacker slant. Men på det stora hela är elnätet i bra skick, och inga större reparationsbehov ligger på lur.

- Ägaren väntar sig självklart en vinst, och vi ligger bra till för att uppnå den maximala vinsten som myndigheterna tillåter. Det är vårt mål, säger Lehtinen.

Helen gjorde 14 miljoner euros vinst

I fjol gjorde Helen Elnät ab en vinst på 14 miljoner euro.

Än så länge kommer all vinst som Helen Group gör helsingforsborna till nytta. I samband med den väntande bolagiseringen av stadens affärsverk kommer Helsingfors att få mycket att fundera på.

Rantala kan inte säga om priset på elöverföring då sänks, för att gagna stadsborna.

- Det har vi inte ännu diskuterat, det kommer säkert senare under hösten, säger han.

Läs också: Elpriset du inte kommer undan – skillnader på hundratals euro