Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Löneskillnaden mellan kvinnor och män växer under hela karriären

Från 2013
Uppdaterad 07.10.2013 16:24.
sedel och mynt

Allt eftersom arbetstagarna blir äldre, ökar också löneklyftan mellan män och kvinnor. Löneklyftan växer med varje äldre åldersgrupp, säger utvecklingsdirektör Mika Idman vid Statistikcentralen.

- Bland 30-åringar i början av sin arbetskarriär syns inte löneskillnaden mellan män och kvinnor alls, eller maximalt tio procent till männens fördel. Då vi ser på 40-åringarna är skillnaden 15-20 procent och efter 40-års-strecket stannar skillnaden på 20 procent men det kan gå upp till 40 procent inom vissa yrkesgrupper säger Idman.

Enligt Statistikcentralens utredning växer löneskillnaderna inom alla yrkeskårer klart efter 30 års ålder. Skillnaden har förklarats med att kvinnor ofta får barn då karriären just har fått fart men kvinnorna kommer aldrig i fatt männen utan klyftan bara ökar.

Stora skillnader mellan olika yrkeskårer

- Eftersom vi vet att kvinnor är bättre utbildade kan man tänka sig att lönegapet skulle minska efter 30 års ålder, men vi ser att det är tvärtom. Åtminstone på det allmänna planet så verkar utbildningen inte påverka lönen, fortsätter Mika Idman.

Det finns skillnader inom löneutvecklingen för olika yrkeskårer: till exempel inom service- och försäljningssektorn så växer löneklyftan mellan män och kvinnor fram till pensionen, medan löneskillnaden bland experter stannar på samma nivå fram till pensionen eller till och med minskar. Löneutvecklingen är som mest jämlik för lärare, städare och personer inom kundbetjäning.

Hela löneskillnaden går inte att förklara

Kvinnornas lön är ungefär en femtedel svagare är männens, enligt den senaste statistiken 82,7 procent av männens lön. Löneklyftan mellan män och kvinnor är större i Finland än i övriga EU-länder.

Hälften av löneskillnaden kan förklaras med att kvinnor och män jobbar inom olika branscher men den andra delen kan inte enkelt förklaras med skillnader i bakgrundsfaktorerna. Förklaringen kan finnas i lönetillägg och bonusar samt utbildningens minskade betydelse under de senaste åren.

Enligt olika undersökningar är lönetilläggen större bland män och de betalas oftare ut inom mansdominerade branscher. Ju högre upp i lönegrupperna man går, desto större är skillnaderna i lön kvinnor och män emellan.

- Man kan ju fundera, varför det är såhär med lönetilläggen, säger Reija Lilja, forskningschef vid Löntagarnas forskningsinstitut.

Till exempel fackförbundet Pros utredning ger att en manlig tjänsteman får nästan en dubbelt så stor bonus jämfört med sina kvinnliga kollegor. På förmans- och expertnivå är männens bonusar nästan tre gånger så stora jämfört med kvinnor i liknande positioner.

Kvinnor är nu för tiden högre utbildade än männen men utbildningens roll i de nya lönesystemen har minskat, även om det krävs en viss utbildning till mer krävande uppgifter. Forskningschef Reija Lilja har undersökt statens löner.

- Om man ser på den genomsnittliga skillnaden i lön mellan kvinnor och män så ser det bra ut eftersom löneskillnaderna har minskat bland statliga tjänster. Men då man jämför kvinnor och män i samma ålder och med samma utbildning, så är det tvärtom, löneklyftorna har ökat.

- Kvinnor är bättre utbildade och utbildningen borde ge bättre lön men tar man det i betraktande, märker man att löneskillnaderna har vuxit, säger Lilja.

Helena Ala-Mettälä, Yle Uutiset