Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Han betalar mera för sin el än grannen

Från 2013
Uppdaterad 09.10.2013 05:38.
En halv kilometer till Kyrkslätt som ahr billigare elavgifter.
Bildtext Där borta är elektriciteten billigare, visar Torsten Hagelberg.
Bild: Yle/ Bubi Asplund

Radio Vega Västnyland

Programmet är inte längre tillgängligt

I Sjundeå betalar man cirka tjugo procent högre elöverföringskostnader än vad man gör i Kyrkslätt. Invånarna i de två kommunerna hör till olika distributionsbolag.

Ett hushåll i Sjundeå vars elförbrukning är ungefär 18 000 kwh per år betalar 1051 euro för elöverföringen. Motsvarande hemman i Kyrkslätt betalar 873 euro, alltså cirka tjugo procent färre.

Torsten Hagelberg som bor i Pickala i Sjundeå är missnöjd över detta. Han bor endast några hundra meter från gränsen till Kyrkslätt.

- Visst känns det väldigt orättvist. Knappast lär det bli någon ändring på det heller, säger Hagelberg.

Katriina Kalavainen är kunddirektör på Fortum. Hon säger att den enkla förklaringen till prisskillnaden är den att de två kommunerna hör till var sitt eldistributionsbolag.

-Kyrkslätt som är mera tätt befolkat hör till Fortum Espoo Distribution, medan Sjundeå hör till Fortum Sähkönsiirto, bolaget som sköter eldistribution på landsbygden, säger hon.

Längre kablar ger större utgifter

Som ett konkret exempel nämner hon att avstånden mellan hushållen inom tätt befolkat område är i medeltal femtio meter medan det Fortum Sähkönsiirtos område är ungefär 160 meter i medeltal.

Detta faktum gör att överföringsprisen inte just är justerbara på Sjundeåsidan av kommungränsen.

Förutom att elöverföringen är billigare är Torsten Hagelberg missnöjd över det att man på Kyrkslättsidan också har nattströmstariffer varje söndag.

-Det beror på det, att bägge bolagen har sina egna tarifftabeller. Dessa tabeller finns på våra hemsidor, säger Kalavainen.

Diskussion om artikeln