Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo funderar på nya spårvägslinjer

Från 2013
Uppdaterad 08.10.2013 13:48.
Bildtext Miniatyrer på hur spårvagnarna såg ut senast de fanns i Åbo.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Åbo stad har lyssnat på de åsikter som allmänheten och övriga intressegrupper gett angående de planerade spårvägslinjerna i staden. Nu tar man några nya linjer i beaktande i den fortsatta planeringen.

Spårvägarna är planerade att gå till Runosbacken, Slottsstaden, Kråkkärret, Skansen och Hirvensalo.

För linjen till Runosbacken fick alternativet att dra spårvägen via Hepokulta och Nättinummi mest understöd. Alternativet innebär tillgänglighet till idrottsparken i Impivaara och utvidgningsmöjlighet mot Reso.

För linjen till Slottsstaden fick alternativet via järnvägsstationen mer understöd än alternativet längs med Trädgårdsgatan. Korsningen över hamnbana är ändå problematisk och därför tar man nu en ny linje i beaktande, en som kommer från Lasarettgatan till Pansiovägen och över hamnbanan till Stor-Heikkilä. I rikting mot Salutorget fick alternativet längs med Eriksgatan mer understöd än alternativet längs Västra Långgatan.

Linjealternativen till Kråkkärret hade ingen entydig favorit. Alternativen har varit bron över Artillerigatan och Hipposbron. Nu har ett nytt alternativ presenterats där man bygger en ny bro nära Kuppis tågstation över järnvägen och Helsingforsvägen till Österås.

För Skansens del fick alternativet längs Nylandsvägen mest understöd. Andra alternativet är längs med Lemminkäinengatan.

Linjealternativen till Hirvensalo skiljer sig bara angående placeringen av övergången över Aura å. Martinsbron fick snäppet större understöd än alternativet att bygga en ny bro för kollektivtrafiken. Nu har ett nytt alternativ där spårvägen går över Kvarnbron tagits till behandling.

2 000 Åbobor deltog i en spårvagnsenkät om spårvägsalternativen. Dessutom deltog 70 Åbobor i en information för allmänheten. En arbetsgrupp ordnades för olika intressegrupper och i den deltog 20 personer. Våren 2014 kommer Åbo stad att göra en ny enkät och ordna nya arbetsgrupper och tillfällen för allmänheten. Planen för spårvägslinjerna ska vara klar sommaren 2014 varefter stadsfullmäktige tar ställning till den. Resultaten kan läsas på turunraitiotie.info.