Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

OECD: Finland i topp vad gäller färdigheter

Från 2013
Bok
Bildtext Finland kommer på andra plats i läsfärdighet.

Det är inte bara finländska skolelever som utmärker sig internationellt. Också den vuxna befolkningen befinner sig i världstoppen vad gäller läsning, räkning och problemlösning med dator, visar en jämförelse från OECD.

I undersökningen PIAAC jämförs tre basfärdigheter bland 16-65-åringar i 24 olika länder. Det är den största studien i sitt slag - och i samtliga fall är Finlands placering ypperlig.

I listan över läsfärdigheten i världen placerar sig Japan främst. Finland kommer tvåa med snittvärdet 288 poäng. Det är klart bättre än genomsnittet för OECD-länderna, 273 poäng. Finland följs av Nederländerna och Sverige, medan Frankrike, Cypern, Spanien och Italien finns lägst ner på listan.

Även i räknefärdighet kommer Finland på andra plats i världen, efter Japan. Japan får 288 och Finland 282 poäng, medan OECD-genomsnittet är 269 poäng.

När det gäller förmåga att lösa problem med hjälp av dator, innehar Sverige tätplatsen, men även här går silverplaceringen till Finland. 44 procent av svenskarna och 41 procent av finländarna har goda eller mycket goda färdigheter att lösa problem, att jämföra med OECD:s medelvärde på 34 procent.

Finlands utmärkta resultat i alla de tre kategorierna beror särskilt på de goda färdigheterna hos personer i åldern 20-39 år. Äldre åldersgrupper ligger närmare den genomsnittliga nivån i OECD.

Sverige segregerat

Totalt 166.000 personer deltog i undersökningen, som bekräftar tidigare OECD-forskning om vilken betydelse en god grundutbilning har för framgång senare i livet.

Personer med svaga läsfärdigheter har i regel lägre löner och är oftare arbetslösa än de med goda färdigheter. Den förra gruppen utmärks också av sämre hälsa och mindre engagemang i det offentliga livet.

Studien visar att invandrare med annorlunda språklig bakgrund har märkbart sämre färdigheter än den infödda befolkningen, vad gäller både läsning, räkning och IT.

Skillnaderna mellan inrikes och utrikes födda är störst i Sverige, och Sverige har även allmänt taget de största skillnaderna mellan hög- och lågpresterande.