Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

"Det är helt sjukt"

Från 2013
Uppdaterad 12.12.2014 16:38.
Stenkross med skog i bakgrunden.
Bildtext Lindeberg tänker inte själv driva marktäkten på Stallsmossaberget.

Tillståndsrumban kring en planerad bergkross på i Pickala verkar aldrig ta slut.

Thure Lindeberg är besviken. Han lämnade för snart åtta år sedan in ansökningarna för en marktäkt på Stallsmossabergets område. Men ännu har verksamheten inte kommit i gång.

Det finns grannar som motsätter sig planerna men alla besvär mot den krossverksamheten och trafiken till och från Stallsmossaberget har förkastats i domstolarna ända upp till Högsta förvaltningsdomstolen.

Men tio grannar tycker fortfarande att de inte i tid fick information om ett beslut som gäller grustransporterna längs Östra Kungsvägen.
De anhåller därför om tillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen att få lämna in besvär över beslutet i efterskott.
Första undertecknaren i ansökan till HFD är kommunalpolitikern Timo Raivio från De gröna. Han är också en av grannarna.

"Kräv bullerbegränsningar, stoppa allt"

Raivio lämnade också in två motioner vid fullmäktigemötet i måndags.

I den ena motionen uppmanas kommunen att garantera invånarnas hälsa om bergskrossen i Pickala kommer igång. Raivio anser det helt orimligt att krossen får bullra klockan 7-21 året om.

I den andra motionen uppmanas kommunen inleda förhandlingar med markägaren. Krossverksamheten ska inte få inledas och markägaren ska få en måttlig ersättning för förlusten, kräver Raivio och de sju övriga politikerna som undertecknade motionerna.

Lindeberg sköter papperskriget, annat företag krossar

Thure Lindeberg tänker inte själv bryta berg och krossa stenmaterial på Stallsmossaberget.
- Det blir ett lokalt företag i branschen som sköter verksamheten när alla tillstånd är klara, förklarar Lindeberg.

Utdragen process

Han är trött på den långa processen.

- Det är helt sjukt att det ska få hålla på så här länge.

- Jag ångrar mig djupt, suckar Lindeberg.
- Jag menar inte verksamheten utan att jag har fått ta skulden, fortsätter han och hänvisar till missnöjet och alla besvär.

Östra Kungsvägen inte lämplig?

Invånarmotståndet gäller den här gången trafiken till och från stenkrossen.
Långtradarna får inte köra direkt ut på stamväg 51 utan trafiken styrs längs den smala gamla Östra Kungsvägen.

Lindeberg understryker att han precis som invånarna ville att trafiken styrs direkt ut på stamväg 51 som ligger alldeles nära Stallsmossaberget.
- Men det gick inte statens myndigheter vid Nylands närings-, trafik- och miljöcentral med på.

Lindeberg har ansökt om lov att inleda verksamheten trots att ändringsansökan har lämnats in. Sjundeå miljö- och byggnadsnämnd föreslås på onsdag (9.10) ge Lindeberg lov att inleda verksamheten.

Kälaköpet förbryllar också Lindeberg

Bildtext Käla kan bli tågstation i framtiden.

Lindeberg är också förbryllad över Sjundeå kommuns beslut att använda sin förköpsrätt i Käla.

Lindeberg uppger att han efter långa förhandlingar fick köpa åkermarken av Nokia.
Han berättar att han har odlat markerna i tjugo år.

Han förklarar att markområdet på 34 hektar aldrig kan bebyggas eftersom marken är så mjuk. Dessutom ligger den inte nära banan eller stamvägen.

- De områdena ville Nokia inte sälja, förklarar Lindeberg.

Sjundeå kommunfullmäktige beslöt i måndags att kommunen reserverar 355 000 euro extra i budgeten för att köpa området.

Sjundeå vill med köpet hindra att markspekulanter köper upp områden i väntan på att värdet stiger om området i framtiden blir ett populärt bostadsområde.

Sjundeå är i princip emot en ny tågstation på platsen i en nära framtid. Kommunen vill i stället satsa på centrumområdet och Störsvik.

Men landskapsplanen innehåller en reservation för en järnvägsstation i Käla och Sjundeå måste anpassa sig till planen.