Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Flickor vaccineras mot livmoderhalscancer

Från 2013
Uppdaterad 09.10.2013 14:38.
Bildtext Forskarna vill skydda unga kvinnor mot HPV-infektioner och livmoderhalscancer men motståndarna ser inte en giltig orsak till det
Bild: Yle

Nu träder ännu ett vaccin in i det finländska vaccinprogrammet. Papillomvaccinet som ska skydda mot HPV-infektioner och livmoderhalscancer ska nu börja ges åt unga kvinnor i tonåren.

Institutet för hälsa och välfärd, THL, ska snart börja informera om vaccinet och så ska alla högstadieflickor som vill få vaccinet med början i november.

Papillomvaccinets vara eller icke vara

Programmet är inte längre tillgängligt

Men så enkelt är det ändå inte. Föreläsaren, redaktören och föräldern Linda Karlström i Kronoby, frågar sig varför flickor ska massvaccineras när vi inte har en pågående epidemi.

- Tidigare har vi inte behövt vara rädd för HPV-infektioner. Man har kunnat ha en HPV-infektion utan att märka av det och sällan leder infektionen till cancer. Varför ska vi nu plötsligt bli rädda och börja använda ett vaccin som knappt är studerat? säger Karlström.

Linda Karlström sitter vid ett bord.
Bildtext Linda Karlström
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Unga kvinnor behöver skydd

I Finland drabbas 150 kvinnor per år av cancer i livmoderhalsen, och 50 av de fallen leder till döden.

- Vårt program med screening har varit till stor nytta och vi har fått ner fallen av livmoderhalscancer i Finland men screening ges bara till kvinnor över 30. Flickor i tonåren behöver också ett skydd, säger överläkare och chef vaccinenheten Terhi Kilpi på Instituet för hälsa och välfärd (THL).

Terhi Kilpi
Bildtext Terhi Kilpi
Bild: Yle

I USA har vaccinet använts sedan 2006. Enligt Karlströms uppgifter har många biverkningar har konstaterats, bland annat dödsfall. Kilpi på THL säger att utredningar visar att dödsfallen inte har några kopplingar till papillomvaccinet.

Japan har stoppat massvaccineringen av unga flickor och i Danmark protesterar en del av läkarkåren mot den här typen av vaccin.

Motståndare och försvarare möter varandra

- Det här är ett vaccin som påstås skydda mot livmoderhalscancer men jag har inte sett några studier som bevisar att det gör det, säger Karlström.

Kilpi på THL säger att hon till en viss del kan hålla med Karlström, även om hon framhåller att studier verkligen gjorts.

- Det har kanske inte gjorts tillräckligt med studier men vi kämpar hela tiden för att få fram mer information.

Förälder välkomnar

Kati Laakso i Helsingfors hör till dem som gärna låter tonårsdottern få vaccinet.

- Absolut, vi tvekar inte en sekund. Redan för ett år sedan vid hälsocentralen tog vi reda på hur man kan få vaccinet, men sedan hörde vi att det skulle komma med i vaccinprogrammet så då valde vi att vänta.

Laakso säger att det har förekommit flera olika sorters cancer i släkten och att det därför känns som en bra idé att få ett vaccin. Flera av hennes bekanta har tidigare fått vaccinet och har inte drabbats av biverkningar.

Vaccinet införs i höst i det nationella vaccinprogrammet och alla flickor som går i klass sex ska få vaccinet. I början ges vaccinet åt dem som nu går på klass åtta och nio för att så många som möjligt ska hinna få vaccindoserna medan de ännu går i grundskolan.

Karolinska Institutet: Inga allvarliga biverkningar

Forskare vid Karolinska Institutet Karolinska Institutet har tillsammans med danska kollegor följt upp HPV-vaccinerade flickor via patientdataregister.

Man har undersökt förekomsten av ett stort antal sjukdomar hos vaccinerade flickor för att kartlägga eventuella allvarliga biverkningar. Resultaten visar att det inte finns någon statistisk ökning av de undersökta sjukdomarna hos de vaccinerade flickorna jämfört med ovaccinerade.

I studien undersöktes närmare en miljon svenska och danska flickor födda mellan 1988 och 2000. Ungefär 300 000 vaccinerade flickor jämfördes med ungefär 700 000 ovaccinerade.