Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Svavelsyra läckte ut i Hangö

Från 2013
Uppdaterad 09.10.2013 07:52.
Bildtext Femtiden på morgonen var svavelsyran inpumpad i syrecontainrar.
Bild: Västra Nylands Räddningsverk

Ett stort utsläpp av svavelsyra inträffade i natt vid reningsverket på Orionsgatan i Hangö.

Cirka tvåtusen liter svavelsyra rann ut i säkerhetsbassängen vid Hangon Puhdistamos reningsverk på Orionsgatan.

Genom utsläppet uppstod stora mängder ånga - men ingen syra rann ut i omgivningen. Det fanns heller ingen risk för vare sig mänskliga eller materiella skador.

Enligt dejourerande brandmästare Olli Ryhänen hade tanken ifråga för länge sedan tagits ur bruk.

- Meningen var att den skulle tömmas inom kort, men en bottenventil hade lossat och orsakade läckaget, säger Ryhänen.

Han säger att det inte alltför ofta sker motsvarande olyckor.

- Den mängd, ungefär 2 500 liter svavelsyra som nu rann ut är ganska stor. Vi samlade syran i uppsamlingskärl som rymmer tusen liter. Dessa omhändertas av Hangon Puhdistamos personal senare, säger Ryhänen.

Västra Nylands räddningsverk skickade flera enheter till platsen, och man började samla upp svavelsyran i kärl. Arbetet väntas ta flera timmar.