Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Insamling av glas, metall och kartong krymper

Från 2013
Uppdaterad 26.06.2014 15:48.
Avfallskärl på en innergård.
Bildtext Ansvaret för insamling av förpackningar ska flytta över på producenterna.
Bild: YLE/Rolf Granqvist

Skall det räcka med bara en insamlingspunkt för förpackningsavfall i hela Helsingforsregionen? Så extremt kan man nämligen tolka ett förordningsförslag för den nya avfallshanteringslagen.

Ansvaret för insamlingen av glas, metall, och kartong skall, enligt förordningen, överföras på dem som producerar förpackningsmaterialet och i hela landet ska det finnas minst 2000 insamlingspunkter. I idag finns det dubbelt så många.

Anders Portin är styrelsemedlem i Helsingforsregionens miljötjänster HRM. Han undrar hur det är tänkt.

- Om det ska vara minst en insamlingspunkt i en tätort med mer än femhundra invånare, så då skulle det räcka med en insamlingspunkt i hela Helsingforssregionen. Det är väl knappast avsikten.

I dag finns det 125 insamlingspunkter för förpackningar i huvudstadsregionen. Riitta Levinen på Miljöministeriet bekräftar att de inte tänkt sig att regionen skall nöja sig med en insamlingspunkt. Varje tätort ska ha minst en, men större orter flera insamlingspunkter.

- Vårt förslag har missförståtts. Förordningsförslaget har som minimikrav att varje tätort ska ha minst en insamlingspunkt, men förutom det ska förpackningsproducenterna sprida ut de resterande 1500 insamlingspunkterna så att de ger den service som behövs.

Det är bara en tredjedel av huvudstadsregionens invånare som är beroende av allmänna insamlingspunkter, resten bor i fastigheter med egen insamling. I november börjar dessutom insamlingen av glas och metall på höghusgårdarna.

Enligt den nya förordningen kunde kommunerna, dvs HRM, ha det operativa ansvaret för de allmänna insamlingsplatserna, medan förpackningsproducenterna skulle betala för dem. Men hur ansvaret och kostnaderna fördelas gällande den fastighetsvisa insamlingen är ännu oklart, säger Anders Portin vid HRM.

- Vi tycker att producentansvaret ska utsträckas också till dem. Att samla in vid fastigheter är dessutom mycket billigare.

Reporter var Helena von Alfthan.