Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Pääkkönen: Donner har tappat bort fakta

Från 2013
Uppdaterad 09.10.2013 19:15.
Bildtext Jasper Pääkkönen.

Skådespelaren Jasper Pääkkönen svarar på riksdagsman Jörn Donners (SFP) anklagelser som Yle Nyheter skrev om på tisdagen angående laxbeståndet.

Pääkkönen anser att Donner fört fram fel, oklarheter och direkta lögner. Pääkkönen vill också få en chans att själv svara eftersom det handlar om att just han varit i skottgluggen.

- Det är inte lämpligt att en kulturpåverkare som Donner får föra fram osanna påståenden utan att motparten får komma till tals, säger Pääkkönen i sitt svar till Yle.

Pääkkönen påpekar att han i somras citerades i flera tidningar om laxkvoterna, och att han då förde fram sin åsikt om att myndigheterna vilseleder finländarna angående laxens fortbestånd.

- Den mängd lax som vandrade upp i Torne älv i år överskred knappt den miniminivå som kan ge ett livskraftigt laxbestånd. Kanske Jörn Donner inte alls har gjort bakgrundsarbete eller så vill han medvetet vilseleda redaktörerna, säger Pääkkönen.

Jörn Donner, obunden medlem i svenska riksdagsgruppen
Bildtext Jörn Donner.

"Kunde ha kontaktat forskarna"

Det internationella havsforskningsrådet ICES har också konstaterat att inte ens en omfattande minskning av laxkvoterna kan trygga en svag laxstam. Det behövs dessutom betydande begränsningar i fisket till havs.
Enligt Pääkkönen har Donner vänt upp och ner på ICES riktlinjer och använder dem på ett felaktigt sätt för att föra fram sin egen sak.

- Donner kunde före sitt offentliga ställningstagande ha ringt till vem som helst av de ledande laxforskarna i Finland för att få klart för sig vad ICES talar om. I stället har Donner varit i telefonkontakt med tjänstemän vid Jord- och skogsbruksministeriet.

- Det är beklagligt att Donner inte bemödar sig om att granska forskarnas rapporter om att svaga laxstammar inte klarar av det fiske som försiggår under vandringstiden.

"Varför utsätta laxen för överdrivet fiske?"

Enligt Jasper Pääkkönen attackerar Donner honom personligen och ifrågasätter inte till exempel de ledande forskare som Pääkkönen grundar mina åsikter på.

- Donner avslutar sina skriverier med att säga att han själv är en ivrig fritidsfiskare, och att han inte kan förstå varför yrkesfiskare blir utskällda. Donner påpekar att yrkesfiskarna ju garanterar att många finländare får färsk inhemsk fisk på sitt matbord. Donner frågar sig också om det "ur Pääkkönens och dylikas synvinkel vore bättre om det serverades enbart pangasius som flygs in från Asien och om det vore ekologiskt enligt deras mening."

Pääkkönen säger att han inte förstår vad Donner är ute efter.
- Jag har i otaliga intervjuer betonat att det behövs inhemskt yrkesfiske och att man vid fiskdisken ska välja inhemsk fisk som fiskats på ett hållbart sätt. Vi har ju mycket sådant!

Om laxen fiskas enligt ICES:s rekommendationer betyder det inte att utbudet består enbart av "pangasius som flugits in från Asien".

Jasper Pääkkönen undrar varför laxen i Östersjön ska utsättas för överdrivet fiske och frågar sig till slut om inte vi alla gagnas av ett gott laxbestånd.