Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

SFP:s Helsingforsdistrikt gjorde vinst på tiotusentals euro i fjol

Från 2013
Uppdaterad 11.10.2013 10:11.
Slantar
Bildtext Fyrk finns. SFP i Helsingfors gjorde det största överskottet av alla partiers Helsingforsdistrikt i fjol.
Bild: Yle

Resultatet för SFP:s Helsingforsdistrikt landade i fjol på ett överskott på 21 106 euro. Det här är tvärtemot de övriga partiernas resultat. Största delen gjorde ett underskott. Bara Sannfinländarna gick också på plus. Det här visar Yle Huvudstadsregionens granskning.

För Sannfinländarnas del är ändå överskottet på 4 629 euro preliminära siffror. Det slutliga bokslutet är ännu inte färdigt.

Johanna Sandberg, som är kontaktchef på SFP:s Helsingforskansli, säger att överskottet kom som en överraskning.

- Vi fick in exceptionellt mycket förtroendemannaarvoden under fjolåret. Det hade vi inte räknat med. Det var fråga om över tiotusen euro mer än vi hade räknat med. Och pengarna kom in så sent på året att vi inte längre kunde använda dem till vår verksamhet, säger Sandberg.

Strävar ni efter att göra vinst?
- Absolut inte. Jag var sur då det visade sig att vi hade så där mycket pengar. Vi skulle ha kunnat göra vissa satsningar i kommunalvalet, men jag visste inte att vi hade råd med det då.

Sandberg säger att Helsingforsdistriktet däremot inte erhåller någon klumpsumma i partistöd från moderpartiet.

"Utomstående bidrag förknippat med besvärliga frågor"

SFP i Helsingfors fick i fjol 60 000 euro i bidrag utifrån i form av två bidrag på 30 000 euro var från Stiftelsen Tre Smeder och från Svenska kulturfonden. Johanna Sandberg säger att bidragen är viktiga.

- Det är med de pengarna vi gör våra valkampanjer. Utan de bidragen skulle vi vara ännu mindre synliga än vi är i dag, säger hon.

Alla partiers Helsingforsdistrikt har inte lika mycket medel att tillgå. Resultatet för De gröna i Helsingfors visade i fjol på minus till och med efter att man hade använt sig av det egna kapitalet som fanns. Nu visar ändå resultatet på plus efter att man fått in förtroendemannaavgifter.

- Vi får inte alls bidrag utifrån. Vår verksamhet finansieras av att våra förtroendevalda betalar 20 procent av sina mötesarvoden till distriktet. Dessutom betalar biträdande stadsdirektör Pekka Sauri 200-250 euro i månaden medan våra riksdagsledamöter betalar 200 euro i månaden till distriktet, säger verksamhetsledare Outi Silfverberg.

Silfverberg säger att distriktet inte har något emot att utomstående stöder dem, men att dylikt stöd också kan vara förknippat med problem.

- Vi har inte aktivt ansökt om bidrag utifrån och det är förknippat med besvärliga frågor. Varje gång ett parti får ett stort bidrag på tiotusentals euro från en utomstående aktör kan man fråga sig om det binder de politiska beslutsfattarna, säger Silfverberg.

Silfverberg anser att det är på sin plats att fråga sig om beslutsfattare bör jäva sig då de fattar beslut som kan gynna en stor bidragsgivare.

- Medierna måste också vara på sin vakt när det gäller sådana här frågor och ifrågasätta beslutsfattarna, säger Silfverberg.

Revisionsverket utreder Helsingforsdistriktens bidrag

SDP:s verksamhetsledare i Helsingfors, Hanna Isbom, säger att distriktet inte får några stora bidrag utifrån.

- Största delen av distriktets intäkter kommer från partistöd, medlemsavgifter och förtroendemannaavgifter, säger Isbom.

SDP i Helsingfors fick ändå i fjol ett bidrag på 25 000 euro från Helsingfors arbetarförening, som inte är redovisat på Statens revisionsverks webbplats. Enligt partilagen borde alla bidrag som överskrider 1 500 euro redovisas.

- Det är inte fråga om ett bidrag. Vi har gemensamma medlemsorganisationen och Helsingfors arbetarförening betalar för vår interna kommunikation. En stor del av medlemmarna i SDP:s Helsingforsdistrikt hör också till Helsingfors arbetarförening, säger Isbom.

Vid Statens revisionsverk vill revisionschef Jaakko Eskola inte ta ställning till om bidraget från Helsingfors arbetarförening borde ha redovisats.

- Vi utreder just nu om partiernas Helsingforsdistrikt har gjort de anmälningar om bidrag som lagen förutsätter. Dessutom går vi också igenom valfinansieringen och att alla behövliga dokument har lämnats in. Vår utredning sträcker sig till de senaste åren och den är färdig i slutet av oktober, säger Eskola.

Ändring kl. 10.10: I en tidigare version uppgavs att SFP:s Helsingforsdistrikt fick 30 000 euro i fjol från Svenska litteratursällskapet. Litteratursällskapet förvaltar pengarna, men de betalas ut av Svenska kulturfonden.

Helsingforsdistriktens bokslut 2012
Partidistrikt Överskott/underskott Stöd från moderpartiet Eget kapital
Centern - 23 691,49 55 476,00 7 586,43
De gröna - 63 886,71 20 549,80 - 10 704,75
KD - 8 853,01 5 130,00 2 236,62
Samlingspartiet - 63 999, 53 76 250,00 208 874,24
Sannfinländarna 4 629,79 14 995,00 -
SDP - 96 413,59 75 666,00 38 638,83
SFP 21 106,82 - 58 009,80
Vänsterförbundet - 6 934,48 5 049,96 52 092,19