Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

"Orealistiskt kräva två kilometer till närmaste mölla"

Från 2013
Uppdaterad 30.06.2015 15:44.
Bild: Yle/Nora Engström

Avståndet mellan bebyggelse och vindmölla i den nya etapplandskapsplanen för vindkraft i Egentliga Finland borde vara minst två kilometer. Det anser social- och hälsovårdsministeriet i ett utlåtande.

Enligt ministeriet finns det fortfarande för lite information om hur buller från vindkraftverk påverkar människors hälsa. Därför anser ministeriet att minimiavståndet på 600-700 meter mellan hus och vindmölla, som nu är möjligt i planen, är alldeles för litet.

Miljöministeriet avvaktar

Men enligt enligt Agneta Nylund som är specialsakkunnig på miljöministeriet är det mängden buller en vindmölla avger som är det avgörande, inte avståndet till den.

- Vi anser att det är bättre att ge rekommendationer om högsta bullervärden än om avstånd därför att sådant som terräng, växtlighet och kraftverkens höjd alltid påverkar situationen, säger Nylund.

Planerare Aleksis Klap vid landskapsförbundet håller med om att ett minimiavstånd på två kilometer mellan vindmölla och bebyggelse är orealistiskt.

- Ifall minimiavståndet var två kilometer skulle man inte kunna bygga ett enda stort vindkraftverk i Egentliga Finland. Det enda området som i praktiken då var tillgängligt är Kuhankuono, men man kan inte bygga vindmöllor i en nationalpark, säger Aleksis Klap.

Men klagomål har inkommit till Institutet för hälsa och välfärd som visar att Finland har vindkraftverk som skapar störande buller. Därför håller miljöministeriet som bäst på att se över gränsvärdena för hur mycket buller en mölla får avge.

- Men utredning pågår under hösten och ännu är det för tidigt att säga om gränsvärdena för buller ändras, säger Agneta Nylund.

Artikeln uppdaterad under måndag med tjänstemännens kommentarer.