Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg besluter om kärnkraftsägande

Från 2013
Uppdaterad 14.10.2013 07:21.
Raseborgs vapen
Bildtext Direktionen för Ekenäs energi föreslår att staden drar sig ur Fennovoimas kärnkraftsbygge.

Raseborgs stad borde sälja sina sina aktier i Katternö Kärnkraft - men bara om staden får en skälig avkastning för dem. Om det visar sig att ingen är beredd att betala tillräckligt mycket för aktierna borde staden förbinda sig att delta i kärnkraftsprojektet med en effektandel på två megawatt.

Stadsstyrelsen ska ta ställning till det här förslaget på sitt möte den 14.10. Det är den tjänstlediga energidriektören Roald von Schoultz, som har berett förslaget till stadsstyrelsen.

Raseborgs stad har investerat 562 000 euro i Fennovoimas kärnkraftsbygge i Pyhäjoki genom delägande i aktiebolaget Katternö Kärnkraft. Jakobstadsbolaget Katternö Kärnkraft ägs av tio lokala elbolag och äger i sin tur 6,6 procent av Fennovoima. Katternö Kärnkraft vill att delägarna inom oktober meddelar om de vill vara med i kärnkraftsprojektet i Pyhäjoki. Hittills har ingen dragit sig ur.

Investerade pengar tillbaka?

Direktionen för Ekenäs energi beslöt på sitt möte 2.10 att föreslå för stadsstyrelsen att staden drar sig ur Fennovoimas kärnkraftsbygge eftersom det är för riskfyllt. von Schoultz anser i sin beredning att det är viktigt att staden i så fall får tillbaka de pengar som har investerats i projektet med tanke på stadens dåliga ekonomiska situation. Enligt honom kvarstår också behovet att på sikt trygga kommuninvånarnas tillgång till förmånlig elenergi. Ekenäs energis egen produktion täcker endast 20 procent av all försäljning.

Minska ägandet?

I dags läge är Raseborgs stads andel i Fennovoimas produktion 5,56 megawatt. Enligt von Schoultz skulle den ekonomiska nyttan för Raseborg kvarstå om man halverar den här andelen till två megawatt. Enligt honom går alltså den investerade halvmiljonen i så fall inte till spillo. Samtidigt skulle aktieandelen inte vara lika ekonomiskt betungande för staden.

Diskussion om artikeln