Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Skuldtaket närmar sig - frågor och svar

Från 2013
Uppdaterad 14.10.2013 14:48.
Kapitolium i USA.
Bildtext Hårt politiskt spel i kongressen om skuldtaket
Bild: Marjut Lindroos

Om USA:s kongress och president Obama inte lyckas komma överens om en politisk kompromiss kommer USA att nå skuldtaket den här veckan. Här är några frågor och svar om skuldtaket.

Vad är skuldtaket?

Skuldtaket är en juridiskt bindande övre gräns på hur mycket den federala regeringen kan ha i skuld. När skuldtaket på 16,7 biljoner (i USA trillion) dollar nås, kan staten inte längre låna. För att USA ska kunna betala räntor och amorteringar på sina skulder borde skuldtaket höjas och USA kunde låna mera pengar för att betala sina utgifter.

Vad händer när skulden når taket?

Pengarna tar helt enkelt slut. USA kan tvingas ställa in utbetalningarna till viktiga samhällsfunktioner. Statens inkomster räcker inte till för att betala allt det staten har lovat. Det är löner till statsanställda, bidrag till veteraner, betalningar för socialskyddet. Statens inkomster täcker bara 70% av utgifterna. Staten måste alltså låna för att betala sina räkningar. Staten har visserligen en kassa på 30 miljarder dollar, men den räcker inte långt.

Vilka kan följderna bli om skuldtaket inte höjs?

Om USA ställer in betalningarna kan det leda till recession. De som inte får sina betalningar drar ned på konsumtionen. Också på den privata sektorn blir man försiktigare, investeringarna och konsumtionen minskar vilket leder till en nedåtgående spiral i ekonomin. Ju längre den politiska konflikten drar ut på tiden, desto värre blir läget.

Om USA inte betalar räntor och amorteringar på sina lån kan det leda till stora problem på finansmarknaderna. Osäkerheten och oron ökar. Placerare vill ha högre avkastning på USA:s statspapper eller så vill de inte låna åt USA utan sätter sina pengar i något som upplevs tryggare, till exempel guld.

Hur påverkas Finland?

Världsekonomin är så globaliserad och integrerad att ett betalningsstopp i USA sprider sig till andra länder. I Europa håller tillväxten på att komma igång, men en kris i USA kan stoppa tillväxten, också i Finland.

Kan USA gå i konkurs?

Ett land kan inte rent juridiskt gå i konkurs. Förr eller senare måste skuldtaket höjas för att undvika en total katastrof för den amerikanska ekonomin. Ett annat, men extremt sätt är att spara sig ur situationen. Men en sådan politik skulle ha så dramatiska konsekvenser att ingen politiker vågar ens drömma om dem.

Kan USA fortsätta skuldsätta sig?

USA är en så stor ekonomi att tillsvidare är statsskulden inget stort problem. Skuldens storlek i förhållande till bruttonationalprodukten är 73% (i Finland är den offentliga sektorns skuld 58,3%). Skulden rullas framåt. Man betalar av på gamla lån samtidigt som man tar nya lån. USA kommer att fortsätta låna och vältrar skulden på kommande generationer.