Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Nu kan dagisbygget i Kimito komma igång

Från 2013
Uppdaterad 14.10.2013 22:50.
Amosparkens skola i Kimito.
Bildtext Här ska det nya daghemmet byggas.

Kimitoöns omdiskuterade nya daghem kommer att byggas i anslutning till Amosparkens skola. Det beslöt Kimitoöns kommunfullmäktige på sitt möte på måndag.

Ärendet har stötts och blötts i snart två år och fler än tio alternativa placeringar har diskuterats.

Nu anser de förtroendevalda att det mest ändamålsenliga är att bygga daghemmet i anslutning till skolan. Det här löser nämligen samtidigt också skolans behov av mera utrymme och renovering.

Enligt uppgifter som presenterades under fullmäktigemötet skulle daghemsbygget kosta fem miljoner euro att bygga i bostadsområdet Norrbacka och tre miljoner i anslutning till Amosparkens skola.

Förslaget godkändes utan invändningar och till och med en viss iver kunde skönjas bland de förtroendevalda.

Jari Lehtivaara (SDP) föreslog till exempel att det nya daghemmet ska få ett riktigt kök istället för endast ett utdelningskök. Enligt den nuvarande skissen ska den nya matsal som byggs i det nya daghemmet utnyttjas av både daghemsbarnen och skolbarnen.

En annan sak som poängterades var att gungor och andra lekredskap ska vara tillgängliga också för andra än daghemsbarn och att Amosparken också i fortsättningen ska vara en park öppen för alla.

På initiativ av Fredrik Laurén (SFP) beslöt de förtroendevalda också att stryka ordet ungefär i beskrivningen av hur Amosparkens aktivitetsområde i framtiden ska användas.

I den beredningstexten stod att användningen av området ska fortsätta ungefär som tidigare.

I detta skede fattades endast beslut om själva placeringen av daghemmet och bland annat trafikarrangemangen måste ännu planeras noggrannt. En tanke är att skapa en bussfri zon i närheten av skolan och daghemmet och göra den nuvarande baracktomten till en plats där bussarna kan lämna av och plocka upp barn.