Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Små arbisar på landet hotade

Från 2013
Uppdaterad 15.10.2013 09:19.
Bildtext Berit Slotte.
Bild: Yle/Sonja Rundt

Den statliga och kommunala spartalkon kan slå hårt mot arbetar-och medborgarinstituten. Undervisnings-och kulturministeriet föreslår för finansministeriet att statsandelarna till instituten skärs ned med 20 miljoner euro. Dethär skulle leda till att kommunerna i sin tur kan spara 15 miljoner euro.

- Vi är oroade speciellt för de små landsbygdsinstituten säger Ann-Maj Björkell-Holm, rektor för Vasa arbis.

Bildtext Jalle Asplund och Ben Sandvik.
Bild: Yle/Sonja Rundt

De är ju ofta regionens kulturbärare som dessutom sköter integrationen av invandrare och flyktingar.

Ann-Maj Björkell-Holm är ordförande för Bildningsalliansen som är en takorganisation för det fria bildningsarbetet.

Små arbetarinstitut är hotade

Programmet är inte längre tillgängligt

Sparförslag kan stänga tiotals arbetar-eller medborgarinstitut

Programmet är inte längre tillgängligt

Bildningsalliansen har räknat ut att en minskning av statsandelarna med 20 miljoner motsvarar en stängning av tio stora eller nittio små medborgar- eller arbetarinstitut.

- Sparplaner av det här slaget drabbar seniorerna hårt, säger slöjdlärare Ben Sandvik på Vasa arbis. Här håller seniorerna igång både fysiskt och psykiskt. Vissa frächar upp sina skolkunskaper om sinus, cosinus och integralkalkyl då de slöjdar en pall. Andra ökar endorfinproduktionen genom att måla eller slipa.

- Monterar man ner aktiviteter som denna syns det snart i ökade kostnader för sjukvård, menar Sandvik.

Berit Slotte som slöjdar en gunghäst till sitt barnbarnsbarn säger att de elva timmarna slöjd i veckan betyder mycket.

- Annars skulle jag kanske bara sitta hemma och stirra, säger Slotte.