Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Fd museichefen Salin kan få villkorligt fängelsestraff

Från 2013
Uppdaterad 15.10.2013 18:15.
Rättegången mot fd museichef Salin inleddes - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

Tidigare konstmuseichefen i Vasa, Anne-Maj Salin står åtalad för missbruk av tjänsteställning och brott mot tjänsteplikt. När rättegången inleddes i dag tisdag i Österbottens tingsrätt yrkade åklagaren på villkorligt fängelse. Salin bestrider alla åtalspunkter.

En av de stora frågorna som rätten hade att ta ställning till var hur självständig del av stadens förvaltning Tikanojas konsthem och konstmuseet Kuntsi är och hur självständig museichefen är jämtemot stadens övervakning och kontroll.

Gardiner för 11 000 euro

Åklagaren hävdar att museichefen är skyldig att följa stadens regler för hur stora inköp som får göras utan att inköpet konkurrensutsatts.

Enligt stadens regler får stadens tjänstemän göra inköp som är mindre än 3 000 euro utan att konkurrensutsätta inköpet. Enligt stadens regler får tjänstemännen köpa in tjänster för mindre än 5 000 euro utan att konkurrensutsätta inköpet.

Salin har som museichef bland annat köpt solskyddsgardiner till Kuntsi för drygt 11 000 euro och transporttjänster för att transportera konstverk för närmare 15 000 euro.

Försvaret hävdar att både gardinerna och transporttjänsterna var så speciella tjänster att de inte kunde fås från någon annan än från de företag som leverarat gardinerna och transporttjänsterna.

Dessutom hävdar försvaret att Salin var intendent för fonden Tikanojas konsthem och därför enbart underställd konsthemmets direktion och inte staden.

Anlitade sin son för muséets räkning

Den andra åtalspunkten gäller det företag som skött underhållet av musernas webbsidor och e-postservice. Våren 2009 tog ett nytt företag över skötseln, ett företag som ägdes av Salins son.

Åklagaren sa att även om summan, knappt 2 500 euro, inte var så stor så har han aldrig varit med om något så fräckt som att anlita ett företag som ägs av en familjemedlem och där Salin själv också var styrelsemedlem.

Försvaret hävdar att de som vunnit på affären var museerna som fick mycket god service väldigt billigt.

Missbruk av tjänsteställning är ett brott som kan ge böter eller maximalt två års fängelse, medan straffskalan för brott mot tjänsteplikt är böter eller maximalt ett års fängelse.

Nystades upp i intern granskning

Åtalet mot Anne-Maj Salin fick sin början i en intern granskning år 2010, då en revisor påtalade Salins användning av stadens pengar.

Direktionen för museerna har i flera fall godkänt Salins anskaffningar till Tikanoja i efterhand. Därmed skulle Salin komma undan ett tjänstemannaansvar gentemot Vasa stad.

Åklagaren menar å sin sida att fonden Tikanojas konsthem inte är en enskild juridisk person utan underställd Vasa stads förvaltning .

Vasa stad ställer inga ersättningskrav på Salin.

I slutet av 2010 sade Salin upp sig från tjänsten som chef för Kuntsis museum för modern konst och Tikanojas konsthem. Hon fick 50 000 euro i lön för uppsägningstiden och avgångsvederlag.