Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Bredband till alla med ”skönhetstävling”

Från 2013
Uppdaterad 15.10.2013 14:27.
Bildtext Utbyggnaden av bredbandsnätet går långsamt. Radiofrekvenser kan vara en lösning
Bild: Yle

De regionala telefonbolagens intresseorganisation Finnet menar att trådlöst bredband är det enda vettiga sättet att få bredband också till glesbygden. I första hand byggs snabbt bredband med optisk kabel. Men det blir mycket dyrt att dra kabel till alla hus i glesbygden.

- Med radiofrekvenser kunde man få trådlöst bredband ”de sista kilometrarna” mellan den optiska kabeln och hemmet, säger Finnets vd Jarmo Matilainen. Det här skulle spara staten och kommunerna upp till 600 miljoner euro.
Målet i den nationella bredbandsstrategin är att alla i Finland ska ha en fast förbindelse på 100 Mbit/s år 2015 två kilometer från huset. Det kommer knappast att ske med nuvarande utbyggnad. Finnet, liksom andra operatörer erbjuder sina kunder optisk kabel fram till huset, men kostnaden för en fast förbindelse är mellan 5 000 – 10 000 euro. Få är beredda att satsa så mycket.

Tv-frekvenser frigörs

Om ett par år kommer ett antal tv-frekvenser att frigöras. Frekvensen på 700 MHz kunde då tas i bruk för trådlöst bredband, menar Finnet. Staten skulle spara pengar då man inte längre behöver ge stöd till bredbandsutbyggnaden de sista kilometrarna.

Finnet fikar efter den här marknaden, men man är inte beredd att delta i en auktion om frekvenserna.

- Auktioner är bra då operatörerna kan räkna med bra avkastning av frekvenserna. Men när det är frågan om glesbygden talar vi om allmännytta, inte marknadsmässig affärsverksamhet, säger Finnets vd Jarmo Matilainen.

”Skönhetstävling” i stället för auktion

Eftersom det är frågan om allmännyttig verksamhet borde frekvenserna delas ut i en så kallad skönhetstävling. Intresserade leverantörer presenterar sina förslag för Kommunikationsministeriet som väljer bästa förslaget utan att ta betalt för tillståndet. Vinnaren betalar sedan normalt för användningen.

- Villkoren som måste fyllas är att täckningen måste vara 99 - 100 procent, säger Anvias tf vd Harri Suokko. Nuvarande praxis går ut på att 95 procents täckning får räcka. Fem procent lämnas åt sitt öde.

Pilotprojekt i Lappo

Telefonoperatören Anvia, som hör till Finnet har ett pilotprojekt i byn Lakanluoma i Lappo. Det är ett testnät som Anvia har fått specialtillstånd att bygga för att testa trådlöst bredband på frekvensen 700 MHz.

- Testresultaten är goda, vi har nått hastigheter på 20 – 30 Mbit/s och kunderna har kunnat se på tv och ha videokonferenser, säger Harri Suokko från Anvia. Med radiofrekvensen 700 MHz kunde avlägsna hus och sommarstugor få snabb uppkoppling, menar Suokko.

Finnet lobbar nu hårt för sin modell och ska inom kort träffa tjänstemän på ministeriet för diskutera frågan. I riksdagen verkar ändå intresset vara svalt.

- Det finns ganska lite röster att hämta från de fyra procent av hushållen som bor på den egentliga glesbygden, säger Finnets vd Jarmo Matilainen.

Till Finnet hör ett flertal regionala telefonoperatörer i Svenskfinland. Förutom Anvia är också Jakobstadsnejdens Telefon, Karis Telefon, Kimito Telefonaktiebolag, Mariehamns Telefon, Pargas Telefon och Ålands telefonandelslag med i Finnet.