Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Byggavtal kan rädda tomtägare i Vasa från tvångsinlösen

Från 2013
Uppdaterad 16.10.2013 06:00.
Bildtext Om tomtägaren anhåller om bygglov försvinner hotet om tvångsinlösen

Varje tomtägare i Vasa som hotas av tvångsinlösen av tomten kan skriva enskilt avtal med staden där man förbinder sig att bebygga tomten inom tre år. Avtalsbrott ger 50 000 euro i böter. Det motsvarar ungefär gängse pris på tomten.

Processen kring tvångsinlösen inleds nu sedan stadsfullmäktige i Vasa beslöt ge grönt ljus. Först sänds en anhållan om tvångsinlösen till lantmäteribyrån som utser en förrättningsingenjör och två godemän som ska granska att tomtpriset är på rätt nivå.

- Jag förstår inte hur jag finns på listan över ägare till en tomt som ska tvångsinlösas, säger Leif Qvisén. Jag köpte tomten i Hemstrand i våras och planerar byggstart nästa vår.

Tomttekniker Per Bengs på Vasa stad säger att bygguppmaningen från år 2009 följer tomten -inte ägaren till tomten.
- I Qviséns fall är saken klar. Så fort han kommer in med anhållan om bygglov, förfaller bygguppmaningen säger Bengs.

Övriga ägare till obebyggda tomter som finns i Hemstrand, Impivaara och Skogsberget vill inte uttala sig. Endel kan tänka sig att göra ett tomtbyte med staden. Andra har på 80-talet sålt råmark i Korsholm till Vasa stad så att staden kunnat växa mot Bölehållet. De fick då optionsrätt till en tomt i Vasa och velat spara tomten obebyggd till de studerande barnbarnen.

Beslutet om tvångsinlösen fattades efter omröstning i fullmäktige där en klar majoritet var för tvångsinlösen. I Vasa finns cirka 90 obebyggda privatägda tomter.