Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Sysselsättningen väntas öka inom sjöfarten

Från 2013
Uppdaterad 16.10.2013 15:23.
Tankfartyget Palva ytterom Sköldvik i Borgå
Bildtext Neste Shipping planerar sälja sin andel av Palva

De två tidigare sjömän som i går berättade att de stod bakom läckorna om minister Heidi Hautalas roll i påtryckningarna mot Arctia Shipping hade sysselsättningen inom sjöfarten som motiv för sin handling. Läget är ändå inte riktigt så dåligt inom branschen.

Vid sidan av miljön har också sysselsättningen haft en stor roll i hela härvan kring statsbolaget Arctia Shipping och Greenpeace. Inom Sjöfartsunionen är man oroad över att antalet sjömän kan minska.

De senaste 20 åren har sysselsättningen minskat inom sjöfarten. Under 2000-talet har antalet årsverken stigit enbart under år 2001 och 2012. Annars har trenden pekat nedåt.

Nedåtgående trend för årsverkena.

EU tog tag i frågan i sin sjöfartspolitik då fartyg under bekvämlighetsflagg höll på att tränga under medlemsländernas egna handelsflottor.

- Tonnageskatten var ytterst viktig för sjöfarten i Finland, säger Olof Widén, vd för Rederierna i Finland. Den har gett branschen ett lyft.

Sysselsättningen ökar, men Neste Shipping ett frågetecken

Tonnageskatten innebär att rederierna betalar en skatt som är baserad på fartygens lastförmåga, i stället för att betala skatt för vinsten.Lagen började gälla ifjol och den hade genast effekt.

- Rederierna investerade i ny kapacitet och anställde fler sjömän, säger Widén. Prognosen är att sysselsättningen ökar också i år. Men eftersom det är oklart vad som händer med Neste Shippings fartyg är prognosen osäker.

Neste Shipping, som är dotterbolag till statsbolaget Neste Oil meddelade i september att man helt avstår från rederiverksamhet. Bolaget ska sälja alla sina fartyg och personalen flyttas till något bemanningsföretag.

Sjömansunionen är oroat för hur det går för de 320 anställda, ifall bemanningsföretaget är utländskt. Dessutom planerar Neste Shipping att senare sälja tre tankfartyg och sin andel på 50% i Stena Lines tre fartyg. De är Stena Poseidon, Palva och Stena Arctica.

Enligt Sjömansunionen är risken stor att besättningarna blir arbetslösa. Så gick det då Neste Shipping flaggade ut tre tankfartyg till Storbritannien. Då miste 124 sjömän sina jobb.