Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nyman: Någonstans påverkas kvaliteten i Raseborg

Från 2013
Uppdaterad 17.10.2013 10:29.
Elever demosterar mot att en finsk skola stängs i Raseborg.
Bildtext Elever demonstrerade tidigare i höst mot att en finsk skola ska stängas.

Klinckbackan koulu kommer att fortsätta som hittills och besparingen på 80 000 euro som vi hade räknat med fördelas på andra verksamheter, berättar Raseborg bildningsdirektör Robert Nyman. Det här efter bildningsnämndens beslut om att Klinckbackan koulu inte läggs ned. Vid Klinckbackan koulu jublade eleverna, berättar läraren och vicerektorn Anne Koivuporras.

Programmet är inte längre tillgängligt

Nu återstår det att se var besparingar kan göras, vilket enligt Nyman är svårt att säga i nuläget. Målet är att hitta en lösning som påverkar verksamheten så lite som möjligt.

- Men självfallet påverkar det kvaliteten någonstans, konstaterar Nyman.

Beslutet om att inte lägga ned Klinckbackan koulu medför ytterligare utredningar om olika sparförslag. En ny dispositionsplan för bildningsnämnden görs i början av år 2014.

Färre klasser inte ett alternativ

Robert Nyman tror inte att det är ett alternativ att minska antalet klasser och därmed också antalet lärare i några andra skolor i Raseborg.

- Det är en konkret åtgärd, men om det skulle finnas möjlighet till det så skulle vi nog ha gjort det redan i ett tidigare skede.

Raseborgs bildningsdirektör Robert Nyman.
Bildtext Raseborgs bildningsdirektör Robert Nyman.

Ville inte fatta förhastade beslut

Risto Räty (SDP),viceordförande i bildningsnämnden, hör till dem som röstade emot förslaget om att lägga ned Klickbackan koulu.

- Vi ville inte göra förhastade slutsatser och slå ihop två skolor där man redan har gjort investeringar. Räty påminner om att man i Klinckbackan koulu har gjort grundrenoveringar och att byggnaden kommer att vara i gott skick en lång tid framöver.

Enligt Räty skulle man också kunna minska driftskostnaderna i skolbyggnaden genom att till exempel byta ut uppvärmningssystemet från olja till jordvärme. Vi vill utreda om det är möjligt att söka om utomstående finansiering för det, berättar han.

Också gällande Västerby och Österby skola vill Räty ha fler och grundligare utredningar innan några beslut fattas.

Jubel i Klinckbackan koulu

Anne Koivuporras är lärare och vicerektor i Klinckbackan koulu och hon blev naturligtvis glad när hon fick veta att skolan inte läggs ner.

- Nämnden gjorde rätt beslut och det känns skönt att det gick så här.

- Alla barn var också glada och är nöjda när vi berättade att de får vara kvar i sin egen bekanta miljö.

Lärarna i Klinckbackan koulu hade valt att inte tidigare prata om den eventuella skolnedläggningen med eleverna eftersom de inte ville störa dem i sitt arbete.

Enligt Koivuporras har den här processen stärkt skolgemenskapen.

- Vi hade ett gemensamt mål att stanna kvar, säger hon.

För fem år sedan hotades Klinckbackan skola också av nedläggning. Anne Koivuporras vågar ändå tro på framtiden för skolan.

- Man måste ju göra det annars klarar man inte av arbetet. Men klart att man vet att risken finns. Nu vet vi i alla fall att bildningsnämnden vill att skolan ska finnas kvar.