Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hemvården i Raseborg ska ge mobil rapport

Från 2013
Uppdaterad 17.10.2013 06:09.
Åldring får hjälp hemma.

Hemvården i Raseborg ska effektiveras. Personalens arbetsrutiner ses över och mobildokumentation tas i bruk.

Då man sparar in vårdplatser inom institutionerna flyttas fokus i allt högre grad till hemvården.

Flera klienter

Enligt Kirsi Ala-Jaakkola, chef för omsorgstjänster i Raseborg, betyder det här att man i framtiden kommer att ha fler klienter och också klienter med ett större vårdbehov än tidigare.

- Personalen skall ägna sin arbetstid åt direkt patientkontakt och omvårdnad. Det behöver inte vara en person med sjukvårdsutbildning som kör ut matportionerna. Vi skall se över hur mycket tid det går till att sköta olika ärenden och hur dagen bäst kan struktureras.

Rapport per smarttelefon

Inom hemvården kommer man att ta i bruk ett system med mobildokumentation. Det innebär att hemvårdaren via sin telefon kan vara uppkopplad till det datasystem som används inom vården.

Alla uppgifter som rör klienten är lätt tillgängliga och uppdateras också hemma hos personen i fråga. Det gör att hemvårdaren kan åka direkt till klienten på morgonen och inte behöver åka via kansliet mellan hembesöken.

- Det är klart att personalen måste lära sig att använda tekniken men det ska nog gå bra. Då vi får klienter som är sjukare och har ett större vårdbehov behövs också mera utbildning, kanske mera sjukvårdarresurser inom hemvården.

Systemet med mobildokumentation skall planeras i höst. När det tas i bruk klarnar inom kort.

Kirsi Ala-Jaakkola
Bildtext Kirsi Ala-Jaakkola, chef för omsorgstjänster i Raseborg.

Äldre prioriteras olika

Den enkät som Institutet för hälsa och välfärd (THL) har utfört visar att man i Raseborg tycker att det finns för litet resurser för de äldre. I synnerhet har man lyckats dåligt med anslagen som ska tillåta äldre att kunna bo kvar hemma.

I Ingå och Sjundeå bedömer man däremot att kommunen har större kapacitet för det här och att man har kunnat planera in mera resurser för de äldre.

Enkäten gjordes i maj i år innan den nya lagen om äldreomsorg trädde i kraft i juli.