Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Fri rörlighet lösning för flyktingfrågan kring Medelhavet

Från 2013
Uppdaterad 17.10.2013 07:25.
Bildtext Nätverket Fri Rörlighet i tyst protest utanför inrikesministeriet

Under hösten har många flyktingbåtar sjunkit i Medelhavet och flera hundra afrikanska migranter har fått sätta livet till i sin strävan att söka asyl i Europa. Nätverket Fri Rörlighet kritiserar EU:s gränspolitik

- Man har en gränspolitik med syfte att människor inte ska kunna komma till Europa och man borde ändra på det här synsättet så att Frontex (byrån för Europeiska Unionens yttre gränser) skulle kunna hjälpa dem att söka asyl och på det viset undvika såna här olyckor, säger Olivia Maury, medlem i Nätverket Fri Rörlighet. De här människorna kommer inte att sluta fly från sina hem för det kommer att komma fler kriser, konflikter och fattigdom fortsätter hon.

Olivia Muray, medlem i Nätverket Fri Rörlighet
Bildtext Olivia Maury, medlem i Nätverket Fri Rörlighet

Inrikesminister Päivi Räsänen har förespråkat mer resurser för gränsbevakningen, likaså Ilkka Laitinen, chef vid Frontex. Kritiker menar att syftet med mer resurser är att hålla flyktingarna utanför eurozonen medan man från EU:s håll ser att man med ökade anslag kunna förhindra att nya olyckor sker i framtiden.

- Ett sätt kunde vara att ge visum på förhand så att man lagligt kan komma in i Europa för att sedan söka om asyl. En annan sak som flyktingorganisationer har förespråkat är att om Frontex får mera resurser så ska de användas till att få människorna i båtarna att komma i land och inte göra så att de aldrig ens kommer iväg säger Olivia Muray, medlem i Nätverket Fri Rörlighet.

Press på Italien

Katastrofen i Lampedusa uppmärksammade det faktum att vissa farleder börjat användas mer efter att myndigheterna skärpt övervakningen vid kända punkter längs kusten i norra Afrika. Resultatet är att exempelvis Italien fått ta emot fler flyktingar än de har kapacitet för. Problematiskt är också att EU:s lagstiftning förhindrar privatpersoner, exempelvis fiskebåtar, från att hjälpa flyktingar i sjönöd. Det beror på att den hjälp som man ger nödställda kan betraktas som en olaglig handling om personerna inte har de rätta dokumenten för att komma in i landet.

Nätverket Fri Rörlighet yrkar på att alla EU-länder bör delta i samarbetet kring flyktingfrågan för att lätta på trycket med asylsökande till de sydliga länderna i Europa. Nätverket anser dessutom att Dublin-systemet, som anger att asylsökande måste söka asyl i det land de först anländer till, omformas för att bättre passa den nuvarande flyktingsituationen.

Läs också: "Unga vill undan misär och arbetslöshet"