Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Djurskyddslagen skyddar inte djuren tillräckligt

Från 2013
Uppdaterad 18.10.2013 08:02.
Bild: Oikeutta eläimille

Vår djurskyddslag har många brister, bland annat tillåter den att djur måste utstå smärta utan bedövning. Det säger Birgitta Wahlberg, som forskar i offentlig rätt vid Åbo Akademi. Hon efterlyser tydligare kriterier för köttproduktion.

- Djurskyddslagen tillåter inte onödigt lidande hos djur, men problemet är att slå fast vad som är onödigt lidande. För tillfället är det till exempel tillåtet att kastrera några dagar gamla grisar utan bedövning, eftersom det inte räknas som onödig smärta, säger Wahlberg.

Vi har en överproduktion på kött

I dag ser vi det som självklart att vi får kött på matbordet. Djur föds upp och slaktas i betydligt större mängder än förr. Vi motiverar det med att befolkningen växer och att det behövs kött för att täcka matbehovet också för de som svälter. Men samtidigt kastar vi också bort mer kött än förut. Därför tycker Walhberg att man i större grad borde diskutera hur mycket köttproduktion vi egentligen behöver.

- Jag kan acceptera att vi föder upp och slaktar djur i den utsträckning som det finns behov för det. Men för tillfället producerar vi mera kött än vad vi behöver och där behövs en förändring, säger Wahlberg.

I Finland pågår just nu en lagstiftningsreform och Walberg hoppas att man där skulle fundera mera på syftet med lagstiftningen. Själv tycker Wahlberg att man bör minska på köttproduktionen och efter det sätta upp nya kriterier för till exempel vad som är nödvändigt eller inte.

- Det första kriteriet som vi borde diskutera är om det är nödvändigt för människan, djuren eller för naturen att slakta det här djuret. Om det är så att det är nödvändigt att slakta ett djur får det inte vara ett hot mot djurets överlevnad och hälsa. Det tredje kriteriet är att djuret tillfredställer de grundläggande behoven.

Lagar inte allt

Djurskyddslagen är densamma i alla EU-länder men samtidigt hjälper det inte alltid att ha en massa lagar. Då Wahlberg arbetade i Sydafrika märkte hon att vi har samma problem här trots att man i Sydafrika inte har lika många lagar.

- Vi har en massa lagar i Europa och Finland, men det intressanta är att både i Sydafrika och här använder vi mer än vad vi behöver oberoende av lagstiftningen. Så egentligen är det inte en rättslig fråga, utan det är fråga om vem vi är som människor.