Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Experter: Avloppsslammet sköts fel i Västnyland

Från 2013
Uppdaterad 26.06.2014 16:28.
Yle/Sharif El Bouari
Bildtext Endast en tredjedel av Västnylands avloppsslam når reningsverken.

En stor del av avloppsslammet från glesbygdens fastigheter i Västnyland körs inte till reningsverk som det borde. Experter uppskattar att det uppstår cirka 300 000 kubikmeter slam i Västnyland per år men endast en tredjedel av det kommer fram till västnyländska reningsverk.

Det finns inga exakta uppgifter om hur mycket slam som uppstår den västnyländska glesbygden där det finns 30 000 hus med slambrunnar eller avloppstankar. Konsultföretaget FCG baserar sin uppskattning på nya uppgifter som de har tagit fram och jämfört med befintlig data.

Konsulterna säger att en del slam körs till reningsverk utanför Västnyland. Så här sker bland annat med slammet i Sjundeå.

En del slam samlas kanske inte alls upp av transportföretagen.

Och en del töms någon annanstans än på reningsverken.

Systemet i dag är en risk för miljön, uppger experterna.

Bland annat det här kommer fram i en färsk expertutredning som avfallsnämnden har beställt. En del slamtransportörer i Västnyland saknar dessutom tillstånd för sin verksamhet då de inte är med i avfallsregistret.

Samarbetet fungerar inte

Samarbetet mellan det kommunala sopbolaget och de omkring 30 transportföretagen i Västnyland fungerar heller inte som det borde.

Lagen kräver att det finns ett register som visar hur ofta fastigheterna tömmer sina brunnar. Men registret saknas i Västnyland.

Det är kommunerna som enligt lagen har ansvar för slammet.

"Kommunal konkurrensutsättning bättre"

Slutsatsen i konsultutredningen blir att det är lättare att skapa ett uppföljningsregister om kommunen ansvarar för transporterna.

I Västnyland har husägarna hittills själva beställa transporten.

Avfallsnämnden överväger som bäst en övergång till kommunalt styrda transporter. Många transportföretag är mot förändringen.