Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Diskussion om diskriminering måste bli tydligare

Från 2013
Nattklubbskö.
Bildtext I Yles undersökande program Ögonvittnet sågs hur personer med utländsk bakgrund behandlades annorlunda

Hudfärg inverkar på hur personer blir bemötta i samhället. Diskriminering på grund av hudfärg är ett faktum i hela Norden. I Finland måste diskussionen om diskriminering bli klarare.

En konferens vid Turun yliopisto i Åbo diskuterar under två dagar hudfärg som orsak till orättvis behandling i samhället. Sociologiforskaren Suvi Kivinen vid Turun yliopisto efterlyser en större uppmärksamhet kring ämnet eftersom diskriminering på grund av utländsk bakgrund är vardag i Finland.

Kivinen oroar sig för att många vet om diskriminering men att ingen gör något. Diskriminering får fortsätta ostört, men ett steg i rätt riktning är att göra diskussionen i samhället tydligare.

- Vi har inte lyckats tillräckligt bra med att föra fram frågor om diskriminering. Och det gäller alla från politiker till vanliga medborgare. Vi fokuserar på helt fel saker, menar Kivinen.

Invandrarpolitiken i Finland kretsar för mycket kring problem och kontroll istället för att behandla hur rasism och diskriminering kan undvikas. Det är inte frågan om hudfärg orsakar diskriminering – det är så, konstaterar Kivinen.

För andra är det viktigt att reagera och agera. Om någon blir diskriminerad på grund av utländsk bakgrund på tåget eller bussen så kan man inte bara sitta och se på, säger Kivinen.

”Vi kan inte låtsas som om saker inte finns”

Suvi Kivinen menar att man i Finland och Norden tycker att kolonialism och rasismens historia inte har någon anknytning till våra breddgrader. Men den synen är inkorrekt.
Vi ställer oss gärna utanför kolonialismen, men faktum är att hela Europa drogs in perioden då vetenskaplig rasism och kolonialism var normaliserade. Det är ett område som är alldeles för outforskat ur finländsk synvinkel, menar Kivinen.

Sociologiforskaren och docenten Catrin Lindström vid Linköpings universitet menar att det är dags att förskjuta diskussionen så att det mera handlar om hudfärg och hur personer blir olika bemötta.

- Vi måste bli mera medvetna om våra positioner och vithetens betydelse och verkligen tänka igenom de frågorna. En fördomsfri människa skapas inte genom att vi låtsas som att diskriminering inte finns och att det inte spelar någon roll. För många människor spelar hudfärg roll i vardagen.