Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Polisen: Avlidna transporteras under ovärdiga former

Från 2013
Uppdaterad 18.10.2013 21:40.
Kremering av avlidna
Bild: Yle

Långa transporter av avlidna kommer att bli allmännare i framtiden, då obduktioner utförs på allt färre ställen. Men liktransporter dras ofta med allvarliga brister - de döda behandlas ovärdigt, och kan till exempel få göra resan på skåpbilens golv.

De närmaste åren ska Institutet för hälsa och välfärd (THL) minska antalet rättsmedicinska obduktionslokaler i landet till fem. Det innebär att avlidna i allt större utsträckning måste fraktas fram och tillbaka - från det lokala sjukhuset eller hälsocentralen till obduktionen, och sedan tillbaka till hemorten. Totalt kan resan bli hundratals kilometer lång.

Det är polisen som är ansvarig myndighet vid rättsmedicinska obduktioner, och som därmed också svarar för transporten av de döda till obduktionslokalen. På olika orter har transporterna varit av högst olika standard, eftersom polisinrättningarna själva har konkurrensutsatt dem.

- Verksamheten har varit högst brokig, på en del håll har man haft stora problem med transportfirmorna. Servicen har varit rent ut sagt bedrövlig, säger ledande upphandlingsexpert Janne Liljavuori.

- De fordon som kommit för att hämta de avlidna har inte varit avsedda för ändamålet. Det har varit vanliga skåpbilar, där den avlidne har fått ligga på golvet. Och det har funnits chaufförer som betett sig osakligt och saknat yrkeskunskap.

Liktransporter kan bli bisyssla

Vid sidan av de traditionella begravningsbyråerna har transporter också ordnats av aktörer utom branschen. Men hos polisen säger man att kvaliteten inte påverkas av om arrangören är en begravningsbyrå, eller ett företag för vilket transporterna är en bisyssla.

- I Norra Österbotten sköts transporterna för närvarande av en servicefirma för kontorsmaskiner, som har en bil avsedd för att frakta lik i. Servicen är professionell, intygar Liljavuori.

Polisstyrelsen håller på att utarbeta nationella kriterier för konkurrensutsättning av liktransporter. De ska tas i bruk efter årsskiftet. Genom centraliserad konkurrensutsättning ska olämpliga företag i branschen elimineras. Företag som har transporterna som binäring tillåts sannolikt också i framtiden, om chaufförerna har tillräcklig erfarenhet.

- Det räcker inte med att fordonet uteslutande används till att frakta avlidna. Också chaufförens klädsel och uppträdande kommer att definieras i villkoren, uppger Liljavuori.

Underleverantörer övervakas inte

Finlands begravningsbyråers förbund r.f. är kritiskt till polisens planer att fortsätta tillåta både liktransport som bisyssla och underleverantörer i branschen.

- När tidigare avtal gjort det möjligt att anlita underleverantörer, då har man utnyttjat dem till fullo. Då förmår ingen övervaka vem som kör och hurdan materielen är, säger förbundets ordförande Kyllikki Forsius.

Polisen har visserligen inte fått kännedom om ovärdiga transporter på sista tiden, men Forsius säger att sådana fortfarande förekommer.

- Just nu är läget ganska okay, ett företag som dragit på sig många klagomål försvann nyss från scenen. Men så sent som i förra veckan fick vi rapport om att en avliden hade fraktats i en städfirmas bil, som inte var registrerad som begravningstjänstfordon.

Speciellt viktigt är det att avlidna som avhämtas i sina hem behandlas korrekt, säger Kyllikki Forsius.

- De anhöriga blir säkert mycket häpna om sådana här fordon kommer till deras hem. De väntar sig nog en viss typ av bil och personal.

Polisens måste avdela mer resurser

Längre resor innebär ökade transportkostnader för polisen. Även personalens resurser utnyttjas hårdare, eftersom den polis som sköter utredningen ofta måste vara närvarande vid obduktionen.

- Om kroppen ska obduceras 200 kilometer härifrån, tar det hela arbetsdagen, säger polisinspektör Tommi Reen från Polisstyrelsen.

- Vi är kritiska till planen, men så här står det nu till. Vi skär inte ner på larmverksamheten, men värre är det med brottsbekämpningen. Redan nu har vi fått knappa in på sådant.

I början av oktober förflyttades obduktionerna i Jyväskylä till Tammerfors. Alla Lapplands rättsmedicinska obduktioner äger redan nu rum i Uleåborg.

För ögonblicket utförs obduktioner i åtta städer. Inom något år torde antalet sjunka till fem, när obduktionerna från Seinäjoki förflyttas till Tammerfors. Obduktionerna i Mariehamn skulle enligt planerna överföras till Åbo, och Kuopio skulle ta över obduktionerna i S:t Michel..

- Kanske kunde man transportera fem-sex kroppar åt gången, en gång i veckan ungefär. De skulle obduceras under en och samma dag, och sedan köras tillbaka till utgångspunkten, alltså ortens hälsocentral eller sjukhus, säger chefen för THL:s rättsmedicinska enhet Riitta Kauppila.

THL försvarar koncentrationen av obduktionerna med att branschen är så pass liten - det finns bara ett 20-tal rättsläkare i landet. Vidare öppnar det möjligheter för att utveckla branschen tillsammans med universiteten.

De flesta rättsmedicinska observationer görs i Helsingfors, runt 3000 per år.

Laura Savolainen / Yle Uutiset