Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Forskare: Finland behöver robotpolitik

Från 2013
Uppdaterad 20.10.2013 22:34.
Världens första robotpräst

Finland bör bereda sig på de förändringar robotarna medför i arbetslivet. Det säger sakkunniga som Yle Nyheter har talat med. De efterlyser en ny robotpolitik av beslutsfattarna och mer satsning på teknologisk undervisning i skolorna.

Robotar och artificiell intelligens väntas revolutionera arbetslivet inom de följande tio åren. Enligt en undersökning vid universitetet i Oxford kan hälften av jobben i USA ersättas med robotar och artificiell intelligens inom 20 år. Utvecklingen väntas bli densamma i Finland.

Forskningschef Jari Kaivo-oja vid Framtidsforskningsinstitutet vid Åbo finska handelshögskola anser att Finland inte är tillräckligt förberett på de kommande förändringarna.

- I en alldeles nära framtid borde man börja fundera på det. Till exempel i Sydkorea började man redan för sju år sedan undersöka vad det här kunde betyda för det sydkoreanska samhället, som redan nu är teknologiskt mycket utvecklat. Motsvarande handlingsmodell borde man överväga också i Finland, säger Kaivo-oja.

Vem tar hand om pengarna?

Det är inte bara traditionella arbetaryrken som är i skottlinjen utan också välavlönade tjänstemanna- och expertyrken. Samtidigt ökar produktiviteten och effektiviteten tack vare robotarna. Problemet i den nya situationen blir hur nyttan och nackdelarna av robotarna fördelas i samhället.

Om en stor del av människorna blir utan jobb på grund av robotiseringen, så påverkar det statens skatteintäkter. Enligt Kaivo-oja är risken för att det automatiserade arbetet bryter ned skattebasen en samhällspolitisk kärnfråga..

- Nya spelregler behövs till exempel med tanke på skatteparadisen. Sedan när man gör stora pengar och vinster med de här robotarna, så hur ska de beskattas? Jag tror att robotiseringen skapar ett ganska starkt incitament för att eliminera de här zonerna av grå ekonomi.

Kaivo-oja efterlyser nya sätt att agera som rör beskattningen och inkomstfördelningspolitiken.

- Det kan också handla om nya samhälleliga företag, som verkar enligt helt andra spelregler än företagen hittills. Här finns en hel del utmaningar.

Närtillverkning nästa trend

Den nya teknologin ger också stora möjligheter att skapa nya jobb. Närtillverkning blir en av framtidens stora trender, tror informationssamhällets visionär Risto Linturi, som är förändringschef på it-utbildningsföretaget Sovelto Oy.

I små verkstäder kommer man att tillverka föremål, till exempel med 3d-printrar, istället för att importera dem från länder som Kina. Närtillverkning kunde erbjuda många nya jobb istället för dem som försvinnner på grund av robotiseringen.

- När den är som bäst gör robotiseringen det möjligt för oss alla att lätt skaffa maskiner och apparater, som vi användar för att tillverka nyttigheter för andra. Ju vanligare robotarna blir desto mindre betydelse får storskaligheten för produktionen. Närtillverkning är en stor del av den här trenden, förklarar Linturi.

Han spår att när robotar och andra bra verktyg blir billigare så kan var och en sysselsätta sig själv. Det förutsätter dock att människan hela tiden lär sig nya kunskaper och färdigheter.

Linturi anser att beslutsfattarna borde rikta mera uppmärksamhet på den här typen av decentraliserad teknologi.

- En utväg är att vi i skolorna lär ut de nya teknologiska möjligheterna. Nu är satsningarna på den här undervisningen minimala.

Läs också: Pressmeddelande om undersökningen vid The Oxford Martin Programme on the Impacts of Future Technology