Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Trendiga gudstjänster ska hålla kvar konfirmanderna

Från 2013
Uppdaterad 21.10.2013 10:08.
Bildtext Skriftskoleundervisningen i Johannes församling i Helsingfors anses vara konservativ och stel.
Bild: Röddäldsgatan

Johannes församling i Helsingfors har fått respons på att deras skriftskoleundervisning är för konservativ och stel. Nu ska man ta i med hårdhandskarna för att göra andakterna mer lockande för de yngre församlingsmedlemmarna.

I Esbo sjönk antalet unga som deltog i skriftskolan förra året till 76 procent, tidigare år har deltagarprocenten alltid överstigit 80 procent. Helsingfors har redan länge haft ett betydligt lägre deltagande i skriftskolan än andra kommuner i Finland.

- Det har kommit olika synpunkter och önskemål på hur skriftskolan kunde uppläggas som helhet, och i synnerhet andakts- och gudstjänstlivet. Vi ser över det just nu och ser hur vi kunde förändra vissa saker i gudstjänstlivet, förklarar Stefan Djupsjöbacka, kyrkoherde i Johannes församling.

Han förklarar att de yngre församlingsmedlemmarna upplevt att gudstjänsterna och andakterna inte har varit på ungdomarnas nivå och att de inte känt sig hemma i den stil som gudstjänsterna förrättas.

- Med tanke på att vi genom skriftskolan har en väldigt bra chans att nå den åldersgruppen, är det viktigt att gudstjänsterna är på en sådan nivå som de känner sig hemma i, säger Djupsjöbacka.

Inte endast skriftskolegudstjänster som förnyas

Djupsjöbacka berättar att det inte bara är de unga som upplever det nuvarande gudstjänstformatet som liturgiskt, stelt och främmande.

- Man kan väl säga att för många så upplevs kyrkans gudstjänst som sådan som föråldrad, konstaterar Djupsjöbacka.

Det innebär att det inte är endast skriftskolans gudstjänster som ska ses över.

- Det här är en del av en vidare process. Vi har på gång ett uttryck för att gudtjänsterna ska bli mera mångfaldiga. Det ska finnas olika former av gudstjänster. Enkla, fria och öppna gudstjänster som kanske inte alltid är så liturgiska till sin form, säger Djupsjöbacka.

Han förklarar att församlingsmedlemmarna ska få vara med och forma gudstjänsterna. Det är också tänkt att man ska också använda sig av konst och musik på ett annat sätt än tidigare.

- Det handlar om att använda olika konstformer, bildrörelser och musik. Vi vill föra en dialog med kulturen, att gudstjänsten ska bli en del av det livet, berättar Djupsjöbacka.

Det finns även planer på att ordna gudstjänster utomhus och i församlingsmedlemmarnas hem.

- Vi har dessutom funderat på att ha ungdomsgudstjänster med band och lite annorlunda musik, berättar Djupsjöbacka.

Vill föra en dialog med de unga

Djupsjöbacka upplever att skriftskolans viktigaste uppgift är att bearbeta attityder.

- Det finns väldigt mycket fördomar kring vad kristen tro är. Vi måste skapa en dialog med de unga och kunna svara på deras frågor. Vi måste vara på samma nivå med dem vi möter, förklarar Djupsjöbacka.

Patricia Tallqvist, 15 år, gick skriftskolan i Johannes fösamling i somras. Hon berättar att hon upplevde att gudstjänsterna var roligast då man själv fick vara med och hjälpa till.

- Vi var med och bar ljus till exempel. Det tyckte jag var roligt. Ibland var det kanske lite tråkigt. Visst finns det saker man kunde fixa, till exempel kan gudstjänsten bli lite stel. Då är det bra att det finns sådant som nattvard, att man själv får vara med och göra, att man inte bara sitter stilla, förklarar Tallqvist.

Tallqvist efterlyser också mera fritid till skriftskolelägret.

- Vi hade ganska mycket lektioner, det hade jag kanske inte räknat med. Jag tycker att det skulle vara roligt med lite mera fritid så att man skulle ha tid att lära känna varandra bättre, säger hon.

Kyrkpressen skrev först om Johannes församlings planer på att förnya gudstjänsterna.