Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nykarleby kraftverk bolagiseras

Från 2013
Nykarleby kraftverk.
Bild: YLE/Rolf Granqvist

Nykarleby väntas gå in för en bolagisering av Nykarleby kraftverk. Ärendet har varit uppe flera gånger i stadsstyrelsen, inför måndagens möte är förslaget att bolagiseringen genomförs vid årsskiftet.

Kraftverksdammen får staden behålla och kan därigenom uppbära en årlig skattefri hyra på 370.000 euro. För kraftverksbolaget är hyran avdragbar. I förslaget ingår också att staden behåller aktierna i Kovjoki Vatten Ab.

Kraftverksbolaget får en styrelse på 7 personer. En jämn fördelning mellan könen bör tillämpas vid val av styrelsemedlemmar föreslår styrelsen.

Under processen som lett fram till bolagiseringen har det pågått en diskussion om släppa in stadsbor som delägare. På förslag har varit att anslutningsavgiften skulle omvandlas till aktier. Nu är förslaget att stadsfullmäktige i ett senare skede tar ställning till en eventuell konsumentemission.

Stadsstyrelsen föreslår även att kraftverksbolaget under åren 2014-2016 årligen ska erlägga 200.000 euro i dividend som avkastning till ägaren.