Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Arkipelag-rektor önskar mera musiksamarbete

Från 2013
Uppdaterad 03.05.2016 12:09.
Bildtext Arkipelags nya rektor Ilari Hongisto.
Bild: Yle/Patrick Stebacka

Rektorn för musikinstitutet Arkipelag vill återuppliva ungdomarnas intresse för musik. Större satsningar är möjliga om regionens musikinstanser knyter ihop sina band.

Femton år efter att Ilari Hongisto anställdes som slagverkslärare vid musikinstitutet Arkipelag sitter han nu som rektor vid samma institution. Lite svårt att inse, menar han själv, men Hongisto har redan klara visioner för musikinstitutets framtid.

Institutet är i behov av utveckling. Ungdomarnas intresse för att studera musik har svalnat och måste återupplivas.

- Vi har blivit vana vid att saker ska gå snabbt och därför har ungdomar inte tålamod att musicera. Vill man utvecklas krävs timmmar av övningar varje dag. Många upplever att spela ett instrument tar alldeles för mycket tid.

Hongisto vill se ett Arkipelag som kan erbjuda eleverna utbildning i musikteknologi och tonsättning. Hongisto har komponerat flera elektroakustisk verk och deltagit i internationella kompositionstävlingar.

Musikinstitutets ekonomi återhämtar sig

Det var våren 2012 som Arkipelags styrelse insåg att skolans ekonomi hade kollapsat till följd av dålig koll på musikinstitutes pengar. Ilari Hongisto menar att ekonomin återhämtar sig och att den ekonomiska situationen nu är klart bättre än vad han först misstänkte.

- Ekonomin är inte längre det största problemet. Nu måste vi utöka samarbetet med de andra musikskolorna i regionen.

Ett tätare samarbete mellan musikinstinstanserna i regionen är något som den nye rektorn för Arkipelag vill uppnå. Genom att tillsammans arbeta för musiken och musikutbildningarna i regionen kan man förverkliga större projekt och konserter. Och satsningar kan väcka ungdomarmns intresse för musik igen, tror Hongisto.

Musikinstitutet Arkipelag har i dag 900 elever, varav hälften sysslar med dans. 43 lärare sköter undervisningen.