Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Poeter bittra över osynliggörande i litteraturhistorik

Från 2013
Uppdaterad 25.10.2013 10:43.
Böcker
Bild: Johannes Jansson/norden.org

I helgen publicerade poeten Peter Mickwitz ett inlägg på sin blogg som bestod av det brev han och några andra poetkolleger (Ralf Andtbacka, Agneta Enckell och Henrika Ringbom) skickat till Schildts & Söderströms förlag med anledning av Tuva Korsströms nyutkomna översikt över den finlandssvenska litteraturen från 1963 till 2013 i den digra volymen Från Lexå till Glitterscenen.

I brevet ondgör man sig framför allt över att marknadsföringen av boken ger ett sken av att Korsströms bok är en heltäckande översikt av den finlandssvenska litteraturen från denna tidsperiod, trots att merparten av lyriken lyser med sin frånvaro: ”Till slut återstår också frågan: vad skall man tänka om detta ensamt dominerande förlag som helt uppenbart delar in sina egna författare i två kategorier; viktiga och oviktiga. Och att det tydligen inte sker på litterära grunder utan snarare på basis av genre. Hur man än vrider och vänder är förlagets budskap entydigt: vi som är uteslutna ur den nya 50 år av finlandssvensk litteratur (så som boken också marknadsförs) betraktas av förlaget som mindre viktiga författare som skriver i en mindre viktig genre.”

Kulturtimmen: Inslag: 22.10.13 Mari Koli på Sets svarar på poeternas kritik red. Elin Willows

Programmet är inte längre tillgängligt

I förordet till sin bok Från Lexå till Glitterscenen skriver Tuva Korsström för sin del att hennes ambition inte varit att skriva ett heltäckande verk, utan att hon hoppas att någon annan skribent kan åta sig att skriva en historik över specifikt den finlandssvenska lyriken:

"Listan över de författarskap som presenteras i Från Lexå till Glitterscenen är lång, men inte heltäckande. Poesin från början av 1970-talet och till periodens slut skulle till exempel kräva en mera ingående behandling. Här hoppas jag att någon annan skribent tar vid och att vi inom överskådlig framtid får en bok om den nyare finlandssvenska lyriken. Förslagsvis kunde den heta "Från Tomas Mikael Bäck till Matilda Södergran". Som ett slags boägg finns i min bok ett kapitel om den finlandssvenska sekulariseringen och diktens andliga dimension hos Tua Forsström, Eva-Stina Byggmästar och Susanne Ringell. Tonvikten i min bok kom att ligga på prosan, även om äldre poeter som Solveig von Schoultz, Bo Carpelan, Gösta Ågren, Lars Huldén, Inga-Britt Wik, Peter Sandelin och Claes Andersson får utförliga texter."

Poeter har efterlyst debatt kring den finlandssvenska poesin tidigare. Här från 2003.
På Schildts & Söderströms förlag svarar ansvariga förläggaren Mari Koli på kritiken i Kulturtimmen (22.10.2013) att hon förstår kritiken och oron som finns hos de finlandssvenska poeterna, och orsaken till upprörda känslorna ligger enligt Koli i en mening som förlaget använde i marknadsföringssyfte i ett tidigt skede. I ett pressutskick påstod man då att Korsströms bok skulle vara en heltäckande litteraturhistorik över finlandssvensk modern litteratur. Den meningen är numera struken.

Mari Koli understryker att förlaget inte föreställt sig att Korsströms bok skulle utgöra en heltäckande bok, utan en samling essäer med tonvikt på den finlandssvenska prosan.

Mari Koli säger sig ha bemött poeternas kritik i ett personligt e-brev till dem för tre veckor sedan, och att hon gärna fortsätter dialogen, om den återuppstår. Hennes svar kan man också fr.o.m. idag ta del av på Peter Mickwitz blogg.

Inga ekonomiska förutsättningar idag för poesihistorik

År 2007 kontaktade dåvarande Schildts förlag Tuva Korsström och bad henne skriva en historik över modern finlandssvensk litteratur inför förlagets kommande 100-årsjubileum som skulle ha infallit i år, dvs 2013. Sedermera har Schildts förlag fusionerats med Söderströms förlag, och mycket har hänt inom den finlandssvenska förlagsbranschen sedan dess.

Tuva Korsström fick också fria händer att skriva den bok hon kände för att skriva, och arbetet resulterade i den personligt hållna och essäistiska boken Från Lexå till Glitterscenen. Under arbetets gång insåg Korsström att poesin blir en för stor bit för henne att ta sig an, och förlaget försökte då engagera en annan skribent för detta uppdrag, dock utan att lyckas.

Enligt Mari Koli har förlaget Schildts & Söderström idag små chanser att initiera projekt av detta slag:

- De dagarna är förbi när förlagen med flankstöd av fonderna kan initiera böcker av detta slag. Vi skulle gärna ge ut en motsvarande bok för poesins del, men för tillfället finns inte de ekonomiska förutsättningarna.

Mer om ämnet på Yle Arenan