Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Kärnkraftsfråga delar åsikter i Åbofullmäktige

Från 2013
Uppdaterad 23.10.2013 09:57.
bild på Åbo Energis huvudbyggnad
Bildtext På måndag ska Åbopolitikerna besluta om Åbo energi ska satsa på kärnkraft eller inte.

Frågan om Åbo Energi ska delta i Fennovoimas bygge av ett kärnkraftverk i Pyhäjoki delar åsikter bland politikerna i Åbo. Stadsfullmäktige ska fatta beslut i frågan på måndag.

I måndags föll rösterna jämnt då Åbo stadsstyrelse röstade om Åbo Energi ska investera i Fennovoimas projekt att bygga ett kärnkraftverk i Pyhäjoki. Samlingspartiet, Socialdemokraterna och Sannfinländarna röstade för medan De gröna, Vänsterförbundet, Centern och Svenska folkpartiet röstade emot. Rösterna föll 8-5 för förespråkarna.

Åbo stad äger 100 procent av Åbo Energi. Normalt fattar stadsstyrelsens koncernssektion beslut angående energibolaget, men frågan om kärnkraft ansågs vara så stor att ärendet går till fullmäktige. Det handlar om en investering på knappa 40 miljoner euro under tio år. Frågan delar åsikterna bland fullmäktigeledamöterna som ska ta ställning till ärendet på måndag.

För stor ekonomisk risk

Projektet innebär en för stor ekonomisk risk, anser motståndarna. Inom De gröna är alla ledamöter enhälligt emot projektet, berättar gruppordförande Elina Rantanen. Partiet anser att den ekonomiska risken helt enkelt är för stor. Rantanen menar att uträkningarna är osäkra och att en del av materialet är hemligt.

- Uträkningar grundar sig på att elpriset stiger kraftigt. Dessutom känns det riskfyllt att för årtionden binda sig till gammal teknologi när teknologin utvecklas så snabbt.

Också Centern röstade emot projektet i stadsstyrelsen och gruppordförande Jarmo Laivoranta säger att Centern har ett gruppbeslut på att rösta emot också i fullmäktige. Centerns argument är också att projektet innebär en för stor risk. Enligt honom kommer energibehovet inte att vara så stort i framtiden som man räknar med, eftersom man bland annat i byggnadsindustrin strävar efter passivhus och för att industrin överlag, som använder mycket energi, minskar. Då väcks frågan om projektet är ett riskprojekt – och enligt Centern är det, men främst ett ekonomisk sådant.

- Visst kan man diskutera andra risker också, men det är främst den ekonomiska risken som påverkar vårt beslut, säger Laivoranta, som i princip inte är emot kärnkraft.

Vänsterförbundet har inte fattat något gruppbeslut i frågan och alla får rösta enligt eget samvete, men enligt gruppordförande Li Andersson står bakom samma linje.

- Främst tycker vi att det är en för stor ekonomisk risk. Men vi tycker också att man överlag inte ska satsa på den här typen av energiproduktion, utan istället satsa på förnybar energi, säger Andersson.

Andersson hänvisar också till att många kommuner i Finland fattat beslut att dra sig ur projektet, liksom också andra instanser så som S-gruppen.

Motståndarna hänvisar också till den nyaste reaktorn i Olkiluoto när de talar om ekonomiska risker. Bygget av reaktorn har dragit ut på tiden och blivit mycket dyrare än beräknat.

Största partierna är för projektet

Det finns också de partier som är positivt inställda till projektet och som tror att det på lång sikt är lönsamt, bland dem de två största partierna Samlingspartiet och Socialdemokraterna.

Samlingspartiets gruppordförande Pentti Huovinen berättar att de inte ännu diskuterat ärendet inom fullmäktigegruppen, men att han tror att alla är för. Enligt Huovinen är kärnkraft en viktig del i strategin om en decentraliserad energiproduktion och att det är viktigt att ge Åbo Energi fria händer att besluta i kärnkraftfrågan.

- Vi måste kunna lita på de sakkunnigas uträkningar om att projektet är lönsamt.

Han menar att visst finns det alltid risker i ekonomisk verksamhet, det finns det också med andra former av energiproduktion, men det viktigaste är att se till att samhället får den energi som den behöver.

Socialdemokraternas gruppordförande Jarmo Rosenlöf är också styrelseordförande för Åbo Energi och han är mycket positivt inställd till projektet. Han känner sig övertygad om att det inte går som för Olkiluoto.

- Olkiluoto var första av sitt slag och då man gör något helt nytt uppkommer alltid oförutsedda problem. Den sortens kärnkraftverk som planeras i Pyhäjoki finns det flera av runtom i världen. Dessutom har staten nu bättre kunnande om miljö- och tillståndsärenden nu när de har fått öva sig med Olkiluoto, säger Rosenlöf.

Rosenlöf medger att visst finns det en ekonomisk risk, men Åbo Energi har de tre senaste åren gjort en förlust på 17 miljoner euro och i relation till det är en investering på knappa 40 miljoner euro under tio år inte en så stor risk. Socialdemokraterna kommer inte att fatta ett gruppbeslut i frågan. Rosenlöf tror ändå att största delen av socialdemokraterna är för projektet och han gissar att en eller två personer eventuellt röstar emot.

Sannfinländarnas gruppordförande Ville Tavio tror att det bakom partierna som hänvisar till ekonomiska risker och osäkra uträkningar lurar ett ideologiskt motstånd mot kärnkraft. Tavio själv ställer sig positivt till projektet bland annat för att det passar i Åbo Energis profil angående energiproduktion.

- Visst finns det risker med projektet om man till exempel tänker på Olkiluoto, men i det här fallet anser jag att riskerna är lönsamt att ta.

Tavio tror att alla inom fullmäktigegruppen är för projektet, men eftersom det inte råder gruppdisciplin inom partiet kan man inte förutse hur rösterna faller.

Kristdemokraternas Ville Auvinen och Blåvitas Olavi Mäenpää är båda emot projektet. De är de enda representanterna för respektive gruppering.

Yle Åboland lyckades inte nå SFP:s gruppordförande Christel von Frenckell-Ramberg för en kommentar. I stadsstyrelsen röstade von Frenckell-Ramberg emot projektet.

Läs också:

Åbo Energi ett steg närmare kärnkraftsprojekt

Kärnkraftsmotståndarna lobbar mot Fennovoima