Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Lokalcentralen: Alla tomma lokaler ska inte användas

Från 2013
Forsby sjukhusområde i dag.
Bildtext Forsby sjukhusområde planeras göras om till bostäder, men det räcker ännu flera år.
Bild: Stadsplaneringskontoret

100 000 kvadratmeter eller 4 procent av stadens lokaler står tomma. Vid lokalcentralen påpekar utvecklingsingejör Erik Nieminen att man inte kan sträva efter att alla används.

- Omkring 4 procent är en bra andel när det gäller andelen tomma lokaler, säger Erik Nieminen.

Han påpekar ändå att staden också gör om tomma lokaler till bostäder men att det tar tid.

Störst andel tomhet i Esbo

- I Esbo finns det 262 000 kvadratmeter tomma kontorslokaler. Därmed används inte 16,7 procent av all kontorsyta.

- I Vanda finns det 107 000 kvadratmter tomma kontorslokaler och där används inte 12,6 procent av all kontorsyta.

- I Helsingfors står 575 000 kvadratmeter kontorslokal eller 9,4 procent tom.

- Sammanlagt finns närmare 950 000 kvadratmeter tom kontorsyta i huvudstadsregionen.

Källa: Catella Property 1/2013

- En del av de 100 000 kvadratmeter som nu står tomma ska bli bostäder. Men att ändra detaljplanen för ett område så att det kan göras om till bostäder räcker länge, säger Nieminen.

Forsby sjukhus blir bostadsområde

Ett stort projekt som lär bli av om några år är att göra om en del av byggnaderna på Forsby sjukhusområde till bostäder.

- Bredvid Forsby sjukhus fanns en stor tvättstuga, som revs i våras. Nu har detaljplanen gjorts om så att där kan byggas bostäder. På området ska det också finnas en servicecenter för åldringar, men centret behöver inte alla byggnader på området och det första alternativet är att utreda om det kan bli bostäder, säger Nieminen.

Yle Huvudstadsregionen berättade i går om konceptgruppen KEKO som vill göra om tomma lokaler till studentbostäder. Nieminen säger att lokalcentralen hela tiden har kontakt med studentbostadsstiftelsen HOAS.

- Ett gammalt sjukhus för långtidssjuka på Ådgränden på Drumsö gjordes för fem år sedan om till studentbostäder i HOAS regi. Den här typen av verksamhet håller staden redan på med. Det enda som behövs är lämpliga fastigheter, säger Nieminen.

Speciellt mycket tomma lokaler i Sockenbacka

Vad det kostar att staden har lokaler och stå tomma kan Erik Nieminen inte svara på.

- Men att det uppstår kostnader av uppvärmningen och av olika säkerhetslösningar är klart. Men ofta har staden ändå en plan för de lokaler som står tomma.

Enligt en rapport av konsultbolaget Catella Property ligger en stor del av de tomma lokalerna i Sockenbacka. Där finns sammanlagt en kontorsyta på 570 000 kvadratmeter varav 13,9 procent inte används. I Gräsviken finns sammanlagt en kontorsyta på 380 000 kvadratmeter och av den används inte 15,4 procent.

Enligt Nieminen beror läget i Sockenbacka på att kontorslokalerna där är föråldrade.

- Orsaken till att det finns många tomma kontor i Sockenbacka är att de inte är lämpliga kontor enligt dagens standard. Men en del av dem har gjorts om till bostäder, säger han.