Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Anhöriga blir allt viktigare i hemvården

Från 2013
Uppdaterad 27.06.2014 10:47.
Christina Sandqvist
Bildtext Christina Sandqvists föräldrar skulle inte klara sig hemma utan Sandqvists syster.
Bild: Yle/ Sonja Rundt

Hem- och anstaltvården i Vasa kostar fortfarande mer än budgeterat, och stadens tjänstemän vill gärna komma upp till den nationella målsättningen som säger att över 90 procent av dem över 75 år gamla ska bo hemma. Målsättningen borde man nå 2017.

- Mina föräldrar som är över 90 år gamla bor hemma i Vasa och min mamma sköter pappan dygnet runt.

Det säger Christina Sandqvist som bor i Sverige, men just nu hälsar på i Vasa där föräldrarna bor. Pappan fick stroke 12 år sedan och mamman får hjälp av hemvården men vill helst göra det mesta själv.

- De kommer och klär på honom och skulle komma och klä av honom, men det inkräktar på hennes integritet. Så hon vill ju så långt som möjligt klara sig själv.

Problemet är enligt Sandqvist att mamman är i ganska dåligt skick och att de egentligen inte klarar sig utan Sandqvists syster.

- Hemvården i Vasa verkar helt okej men min syster tar det största ansvaret, säger Sandqvist.

Hennes syster besöker föräldrarna varje dag och ska samtidigt klara av sitt jobb.

- Ansvaret i anhörigvården faller på kvinnan - det visar flera undersökningar i Sverige, säger Sandqvist.

Enligt prognoser har Vasa år 2017 5 700 invånare som är har fyllt 75 år. Meningen är att merparten av dem bor hemma med hjälp av anhöriga och regelbundna besök av hemvårdare. Då beräknar man att 8 procent bor i effektiverat serviceboende och knappa 4 procent på åldringshem eller bäddavdelning.

I Vasa blir servicehuset på Andvägen med 60 platser klart i slutet av 2014.

Allt mera hemmaboende för äldre

Programmet är inte längre tillgängligt

- Servicehus är dyrt - ett vårddygn kostar 120 euro, säger Matti Paloneva som är direktör för hem- och anstaltsvård i Vasa.

Vårt land har flest äldre på bäddavdelningar och andra anstalter jämfört med resten av Europa. Och det måste bli en ändring anser alla som ägnar sig åt att dra upp riktlinjer för äldres leverne. Därför ska man nu börja utveckla vården av hemmaboende äldre.

- Ansvaret för de äldre kommer att mer och mer ligga på anhöriga - precis som i övriga Europa, säger Paloneva.

Mer hemmaboende för äldre

Programmet är inte längre tillgängligt

Äldre som bor hemma kommer också att få fysisk rehabilitering i hemmet så att de behåller rörligheten långt upp i åren. Enligt Paloneva är cirka 20 procent av 90-åringarna redan nu så rörliga att de själva kan gå till butiken.

- Jag skulle önska att mina föräldrar hade en dygnet-runt anställd som tog ansvar för dem - men det är en utopi, säger Christina Sandqvist .