Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Internationella ekobrott allt vanligare - och svårare

Från 2013
Uppdaterad 30.06.2015 15:44.

Bekämpningen av ekonomisk brottslighet blir allt svårare, visar en färsk lägesbild som den svenska Ekobrottsmyndigheten publicerade på onsdagen i Stockholm.

Internet och internationaliseringen innebär försvårande omständigheter för brottsbekämparna. Många åtgärder som ska förenkla näringsverksamhet, till exempel bestämmelser om skatteavdrag och EU:s fria rörlighet, utnyttjas i kriminellt syfte.

Krisen skapar brott?

Den ekonomiska krisen ökar risken för konkurser, enligt den svenska ekobrottsmyndigheten. Företagare kan välja att låta bli att betala skatt och de kan bli utnyttjade av kriminella för att överleva krisen. Var tredje konkurs i Sverige utreds av ekobrottsmyndigheten. Långt ifrån alla åtal leder till dom.

Företagen är dagens dyrk, anser brottsbekämparna. Många kriminella använder företag som brottsredskap. Småföretagen slipper krav på revisor och årsredovisningarna kan göras enkelt. Polisen och skattemyndigheterna misstänker allt fler brott i det sammanhanget.

Ekonomisk kris kan också skapa arbetslöshet, som skapar utanförskap. Det kan ge en bredare rekryteringsbas för gäng och kriminella grupper.

Det är ändå inte självklart att brotten blir fler i lågkonjunktur. Det kan också gå tvärtom. I goda tider är det mer pengar i omlopp och fler lurendrejare i farten.

Svindleri och insiderjobb

Ett färskt svenskt exempel gäller svindleri och insiderbrott i ett vinbolag. Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal mot företrädare för vinbolaget Cefour.

De ska ha skickat ut ett pressmeddelande med vilseledande information om att ett kroatiskt bolag förberett ett bud på Cefour. Den falska informationen gjorde att Cefours aktiekurs höjdes med 52,4 procent. Efter det sålde en av de åtalade aktierna och de inblandade gjorde en vinst på drygt sex miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

- Det är viktigt för förtroendet för aktiemarknaden att de som begår insiderbrott på olika marknadsplatser blir lagförda, säger man på Ekobrottsmyndigheten.

Åtalet gäller grovt svindleri, grovt insiderbrott och grovt bokföringsbrott.

Gå efter pengarna

I samband med utredningen i vinfirman har myndigheterna säkrat brottsutbyte på cirka 4,4 miljoner kronor. Det är en viktig princip, eftersom det svider för ekobrottslingarna att mista de illegala pengarna.

Intäkter från kriminell verksamhet är ofta osäkra och oregelbundna. De behövs också för att investera i ny brottslighet. Brottsvinsterna går mer till att betala skulder och löpande kostnader än till statussymboler och vidlyftigt leverne.

Skattebrott värre än narkotikahandel

I Sverige anser man det klarlagt att ekonomisk brottslighet ökar bland de organiserade brottslingarna. Många av de åtalade räknas till gruppen ”blandbrottslingar” som ägnar sig åt många slag av brott.

Den grova ekonomiska brottsligheten kan handla om stora summor som undanhålls samhället. De sammanlagda skattefelen utgör en betydligt större summa som uteblir från staten än intäkterna från narkotikahandeln i Sverige, enligt Ekobrottsmyndigheten.

www.brottlönarsig.se?

Polisen ser stora svårigheter i framtiden att få information om och från brottslingar. Avlyssning är svårare då kommunikationen går över internet och hemliga uppgifter förvaras på ett diffust ”moln”, på servrar som ofta finns utomlands.

Myndigheterna försöker dock se också positiva sidor av den nya tekniken. Man får intrycket att polisen jobbar hårt för att inte bli efter i en elektronisk kapprustning.

Ekobrottsmyndighetens lägesbild ger något av en eloge åt de kriminella. De är ofta både förslagna och innovativa i sitt agerande, inte minst när det finns stora pengar att tjäna. Man har upptäckt att det finns ett stort antal hemliga webbplatser av och för kriminella. Där handlar man med information, nätverkar, utbyter tankar om framtida brottslighet och penningtvätt.

Den svenska Ekobrottsmyndigheten kartlägger årligen ekobrotten i Sverige och pekar på trender inom området. Den ekonomiska brottsligheten väntas inte minska inom en överskådlig framtid, snarare tvärtom. Rapporten utmynnar i krav om mer resurser för att klara uppdraget att upptäcka, förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet.