Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kortjobbare riskerar bli fattiga som pensionärer

Från 2013
Uppdaterad 24.10.2013 16:27.
Äldre med promenadstav.

Dagens arbetsliv med korta arbetsförhållanden och oenhetliga arbetskarriärer kan leda till krympande pensioner i framtiden. Om inte sysselsättningsläget blir bättre, kan upp till 500 000 arbetsföra sluta som fattigpensionärer.

Den ekonomiska krisen och korta arbetsförhållanden är ett hot mot mångas framtida pension. Ungdomar har svårt att få jobb, samtidigt som äldre anställda sägs upp. Därtill har korta arbetsförhållanden blivit allmännare och perioderna av arbetslöshet allt längre.

- En alltför kort arbetskarriär utgör en avsevärd fattigdomsrisk när man blir gammal. Vi kan få många fattigpensionärer, som samhället måste hjälpa genom andra former av socialstöd, säger Jaakko Kiander, ekonomidirektör vid pensionsbolaget Ilmarinen.

Risken att få en liten pension är störst för dem som har låg utbildning och vars arbetskarriär blir kort, under 30 år. De kan uppgå till en halv miljon personer, tror Kiander.

- De viktigaste avgörandena kring sin pension fattar man i tjugoårsåldern, då man besluter om man ska utbilda sig och i vilket skede man börjar jobba. Det är också viktigt hur pass länge man befinner sig utanför arbetsmarknaden, till exempel reser runt världen eller tar ut en lång vårdledighet. Sådant har stor inverkan på pensionen.

Sedan pensionsreformen 2005 samlas pension också under perioder då man inte lyfter lön, exempelvis vårdledighet eller studier som leder till examen. Men de här perioderna inbringar avsevärt mindre i pensionspotten än vad lönearbetet gör.

De senaste åren har en allt större del av de nyblivna pensionärerna åtnjutit en full arbetspension, tack vare att löneutvecklingen varit god.

De pensionärer som har det allra knappast är dels äldre, ensamstående kvinnor, dels sjukpensionerade män i arbetsför ålder. Deras inkomst - folkpension utdrygad med garantipension - är som lägst bara 738 euro i månaden. Det är långt under genomsnittspensionen på 1.398 euro per månad (då familjepensionerna medräknas).

Börja jobba tidigt - annars ...

Vid Institutet för hälsa och välfärd THL befarar forskningsprofessor Pasi Moisio att dagens arbetsliv ytterligare vidgar inkomstklyftan mellan framtidens pensionärer.

- I något skede utvecklas helt separata världar där låg-, medel- och höginkomsttagare lever åtskils från varandra. Åtminstone i teorin kan vi tala om en återgång till klassamhället, resonerar Moisio.

Någon snabb lösning på problemet med snuttjobb och hotet om låga pensioner finns inte. Ekonomin borde så småningom återhämta sig, och företagen skapa arbetstillfällen. De anställda borde slå vakt om sin egen kompetens och undvika alltför långa frånvaroperioder från jobbet.

- Nyckelfrågan är att göra yrkeskarriärerna längre. Men om man som ung, före 40-årsåldern, inte kommit i gång med karriären, så har man inte heller senare någon större nytta av samhällets karriärbefrämjande insatser, menar Kiander.

I synnerhet kvinnor borde se efter sin pension, eftersom de lever längre än männen. Idag får kvinnorna klart lägre pensioner än männen, eftersom män har bättre löner och inte heller får sin yrkesbana avbruten av långa vårdledigheter.

Pensionsskyddscentralens direktör Mikko Kautto tror på en förbättring av kortjobbarnas situation redan inom något decennium.

- Det går så mycket folk nu i ålderspension att efterfrågan på arbetskraft går upp, och allt fler arbetslösa hittar jobb.