Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Köpman: Svårt få tag på närodlat

Från 2013

Sedan september har John och Taina Jansen varit köpmän på Citymarket i Borgå. De hade gärna sett fler närproducenter och lokala matvaror i butiken.

Tidigare bodde och arbetade paret i Åbo, och en hel del kontakter hann de knyta där. Ibland ringer de gamla producenterna och leverantörerna därifrån erbjuder sina varor till Borgås Citymarket. Men de måste Taina Jansen tacka nej till. Enligt henne går gränsen för närproducerat vid ungefär 100 kilometer. Hon efterlyser fler lokala närmatsproducenter i Borgå.

- Vi har plats för många fler lokala leverantörer och varor men speciellt letar vi efter närproducerad fisk, kött och grönsaker, säger Jansen.

Enligt Jansen blir närmat allt mer populärt bland kunderna.

- Kunderna känner de som har odlat och det är en bra grej. De efterfrågar det och vill köpa det. Kunderna vill veta varifrån maten kommer, säger Jansen.

Martin Veit som driver Gårdsbageri Veit tillsammans med sin fru Maj- Gret har inte enbart positiva erfarenheter av att sälja till större kedjor. Dessutom vill han hålla sitt företag i liten skala.

- Jag vågar inte mer ha med större butiker att göra. De kräver sådan där sträckkod och det kostar en hel del. Och vi är för småa för större butiker tror jag. Vi vill vara konkurrenskraftiga. Det kan också hända att de en dag beställer så mycket att vi inte kan levera och under nästa dagar eller veckor är det åter ingenting, säger Veit.

Två gånger i veckan säljer Veit på torget och de levererar varor till några mindre affärer i Helsingfors och Borgå. Det finns inga planer på att börja producera för till exempel Citymarket.

- Vi har nog ganska stor spridning redan, vi är så liten firma, säger Veit.