Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Avloppsvatten i patientrum - ännu en byggnad töms på sjukhuset

Från 2013
Uppdaterad 25.10.2013 10:56.
Irja Öström
Bildtext Avdelningsskötare Irja Öström på avdelningen EP vid VCS visar hur det ser ut när avloppsrören läcker i patientrummet.

En konditionsgranskning har visat att E-byggnaden på Vasa centralsjukhus är i så dåligt skick att den måste tömmas efter årsskiftet. Men redan nu är problemen i bottenvåningen så stora att den ska tömmas omedelbart.

Avdelning EP har problem med inomhusluften, men också läckande vatten- och avloppsrör som nu gör att man inte kan vänta med att flytta.

- Då ett rör läckte fick en patient och skötare avloppsvatten på sig, säger avdelningsskötare Irja Öström.

Aloppsrören i E-byggnaden på VCS från början av 1970-talet är stockade
Bildtext Aloppsrören i E-byggnaden är från början av 1970-talet då huset byggdes.

I bottenvåningen finns den inremedicinska avdelningen EP som har 20 platser för patienter med infektions-, mag- och tarmsjukdomar. Personalen har sedan i våras flera gånger fått skyffla bort avloppsvatten som runnit på golvet i flera av patientrummen.

- Här har det kommit vatten från taket på två ställen. Och samtidigt som man började renovera det här och täta till läckagen så kom det avloppsvatten ur lavoaren i följande rum. Och när man städar det här tar det ju en längre tid. Vi kan nu använda rummet igen, men väntar bara på att det ska hända igen, säger Bodil Mannevaara som är sakkunnig i vårdfrågor och planerar omorganiseringen och flytten av avdelningarna på centralsjukhuset.

I det här rummet i avdelning EP vid Vasa centralsjukhus har de runnit ut avloppsvatten på golvet flera gånger
Bildtext Efter städning och desinficering kan patientrummet användas tills avloppsrören läcker igen.

Städa och desinficera håller inte i längden

Efter att personalen har städat och desinficerat rummet kan det användas igen, men det här håller inte i längden.

- Det säger ju i sig självt att det inte är enkelt om man har problem med avloppsrör stup i ett och måste städa och dessutom har de hygienkrav som ställs på sjukhus, säger sjukvårdsdistriktets direktör Göran Honga.

Enligt honom är det inte livsfarligt för patienter att vistas i rummet, men det är allvarligt nog till att man nu vill flytta både patienter och personal i säkrare utrymmen.

Hoppades att E-byggnaden skulle vara i bruk tills det byggs nytt

Fler byggnader på Vasa centralsjukhus har redan nu tagits ur bruk och Honga hade hoppats att E-byggnaden skulle vara i bruk tills man kan bygga nytt.

Göran Honga och Bodil Mannevaara
Bildtext Göran Honga och Bodil Mannevaara är glada för att de åtmistone får i bruk den nya Y-byggnaden dit bland annat E4 flyttas.

- Men nu tycks tiden komma emot oss. Och efter de här senaste problemen tog vi ett beslut om att den nedersta våningen ska tömmas med det snaraste och kring årsskiftet borde vi få omorganiserat hela huset så att vi skulle få alla avdelningar bort från E-tornet.

Enligt Honga skulle det bli svårare och dyrare att bygga om den nuvarande byggnaden än att bygga nytt på grund av de krav som ställs på dagens sjukhusbyggnader. Och eftersom det inte finns mycket extra utrymmen på sjukhuset så måste man nu se på de utrymmen som redan är i bruk.

- Tack och lov får vi ta i bruk det nya Y-byggnaden. Där har vi en stor avdelning som vi hade tänkt ha som en akutavdelning, men nu ska den delvis tas i annat bruk för avdelningar från E-byggnaden. Resten av avdelningarna måste omplaceras på andra håll inom huset.

Två avdelningar med bäddplatser ryms inte med

På grund av utrymmesbrist kommer poliklinikerna troligtvis att vara verksamma i E-byggnaden tillsvidare. Men resten ska tömmas efter årsskiftet.

- Nu är frågan hur mycket kan vi pressa in i de befintliga utrymmena. Men vi räknar med att ungefär två avdelningar med bäddplatser kommer att försvinna med den här förändringen. Det gäller både de inremedicinska och de operativa, eller kirurgiska avdelningarna, säger Honga.

Eftersom konditionsgranskningen inte är klar för hela centralsjukhuset så får personalen besked om hur omorganiseringen kommer att se ut först när allt är klart. Men enligt Honga kommer det här att bli en enorm och jobbig omställning för personalen.

För avdelningsskötare Irja Öström kom beskedet om att avdelningen ska tömmas oväntat. Hon säger att det kommer att bli utmanande för personalen, men hur svårt det blir vet hon inte förrän det kommer mera information om omplaceringen.

Men en sak är ändå klar - det har inte varit lätt att arbeta under de omständigheter som råder i dag.

Personalen på avdelning EP  vid VCS städar bort avloppsvatten som runnit på golvet i ett patientrum
Bildtext Personalen på avdelning EP städar bort avloppsvatten som runnit på golvet i ett patientrum.

- Många upplever situationen som mycket tung. Personalen måste arbeta under omständigheter som inte är bra - ta hand om problem med avlopp, lavoarer som är stockade och annat som inte hör till deras arbete.

Enligt Öström har alla i personalen också haft någon typ av symptom på grund av den dåliga inomhusluften.

Patienterna skickas bort om det sker en större olycka

Planeringen av ett nytt bygge pågår hela tiden, men Honga tror inte att det blir aktuellt under de närmaste åren på grund av kommunernas dåliga ekonomi. Under tiden kommer de att ha brist på utrymme.

- Ett sjukhus borde alltid ha lite reservutrymmen om det händer en katastrof eller olycka och i och med det här mister vi den möjligheten. Det vill säga varenda gång vi har en lite större tillströmning av patienter ska de sändas någon annanstans för att skötas för vi har de facto inte mera utrymme, säger Honga.