Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

100 000 finländare har berusat sig med läkemedel

Från 2013
Uppdaterad 25.10.2013 13:32.
Läkemedelsproduktion i en fabrik
Bild: Yle/Mika Kanerva

Läkemedelsmissbruk är vanligare än användning av många droger i Finland. Det visar en ny forskningsrapport från Institutet för hälsa och välfärd, THL. Mellan 50 000 och 100 000 finländare har berusat sig med läkemedel i Finland.

En kvarts miljon finländare, det vill säga 7 procent, har någon gång under sin livstid missbrukat läkemedel, visar undersökningen.

Det innebär alltså att ungefär 100 000 finländare årligen, eller 50 000 i månaden, har använt till exempel sömnmedel eller lugnande läkemedel i icke-läkande syfte, säger Karoliina Karjalainen, specialforskare vid THL.

- En del har tagit en större dos läkemedel än vad som har ordinerats av läkaren – till exempel två piller i stället för ett. Andra har fått tag på läkemedel med hjälp av lånade recept, säger Karjalainen.

Blandmissbruk vanligt

I undersökningen, som har utförts under en tioårsperiod, har 15- till 69-åringar fått svara på frågor gällande missbruk av läkemedel. Rapporten visar att läkemedelsmissbruk ofta sker tillsammans med andra missbruk som till exempel alkohol. Över hälften av missbrukarna har också använt läkemedel tillsammans med droger.

Enligt rapporten föll frånskilda och arbetslösa lättare offer för läkemedelsmissbruk. Män använde oftare läkemedel i samband med andra droger, medan kvinnor oftare missbrukade läkemedel utan att använda andra berusningsmedel.

Missbruket bör uppmärksammas

Läkemedelsmissbruk har inte uppmärksammats tillräckligt i finska medier och forskning, anser forskarna - trots att den här typen av missbruk är vanligare än användning av droger som amfetamin, extacy och heroin. Enligt Karjalainen måste man i ännu större mån göra läkarna medvetna om problemet, eftersom de skriver ut recepten.

- Läkarna har en central roll. De behöver utbildning kring det här. Att försöka ordinera mindre doser av läkemedel per gång kunde hjälpa. Samtidigt behöver vi följa noggrannare med de elektroniska recepten, säger Karjalainen.

Diskussion om artikeln