Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Medelsnabba processer vid Västra Nylands tingsrätt

Från 2013
Tingsrätten och Polishuset i Ekenäs vid Formansallén.
Bildtext Raseborgs kansli vid Västra Nylands tingsrätt.
Bild: Yle / Robin Lindberg

En brottmålsprocess vid Västra Nylands tingsrätt tar i medel 3,2 månader. Det är också medeltalet för rättsprocessernas längd i alla tingsrätter i hela Finland. Det här framkommer i en jämförelse som svenska Yle har gjort.

Åklagare Heidi Röblom, som jobbar i Raseborg, är rätt nöjd med situationen för tillfället.

- Med tanke på omständigheterna, så tycker jag att situationen vid Västra Nylands tingsrätt är helt bra, säger hon.

Huvudproblemet då brottmålsprocesser drar ut på tiden vid tingsrätten är att man inte får tag på folk. Dels kan det vara svårt att få kontakt med berörda parter då de ska kallas till rättegången. Dels låter en del bli att dyka upp till själva rättegången och då måste den ställas in. Och det här är saker som tingsrätten har svårt att påverka.

Av alla brottprocesser vid Västra Nylands tingsrätt ställs närmare 18 procent in. Det handlar främst om rättegångar som gäller misshandel, grov rattfylleri och rattfylleri.

De längsta brottmålsprocesserna vid Västra Nylands tingsrätt är de som gäller stöld, misshandel och bedrägeri - där tar processerna lite på fem månader i medeltal.

Internationell brottslighet försvårar

Förutom att det kan vara svårt att få tag i folk är det en också annan faktor som blir allt vanligare då brottmålsprocesser förlängs, säger åklagare Heidi Röblom.

- Det blir mer internationellt hela tiden och måste man be om rättshjälp från andra länder så drar det genast ut på tiden.

Enligt henne börjar brottslighet som har internationell anknytning finnas överallt i Finland.

Längden för brottmålsprocessen räknas från det tillfälle då polisen har gett över fallet till åklagaren fram tills domen har fallit.

Fördel med små orter

Vid årsskiftet träder en ny förundersökningslag i kraft, som betonar att åklagaren ska vara med under förundersökningen för att undvika att det drar ut på tiden. Enligt Röblom fungerar samarbetet med polisen i Raseborg redan utmärkt och samarbetet underlättas av att det är en liten ort. Enligt henne finns det också andra fördelar med att befinna sig på en mindre ort.

- Man har bättre koll på var folk rör sig och med vem och därför kan man lättare få tag på dem, säger hon.