Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Jobben koncentreras till centralorterna

Från 2013
Uppdaterad 28.10.2013 08:12.
Bildtext Morgontrafik i Jakobstad.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Arbetsplatskoncentrationen blir allt starkare i landet och pendlingen ökar. Den slutsatsen kan man dra av statistikcentralens färskaste siffror över självförsörjningsgraden på arbetsplatser i kommunerna.

Självförsörning på jobb

Programmet är inte längre tillgängligt
Bildtext Anjas frisering
Bild: Yle/Kjell Vikman
Bildtext Robert Forsell och Vijay Kongari vid Petor Ab i Larsmo.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Självförsörningsgraden anger förhållandet mellan antalet personer som arbetar inom ett område, det vill säga antalet arbetsplatser och antalet sysselsatta som är bosatta inom området. Förhållandet uttrycks i procent.

På fastlandet är Jakobstad tvåa efter Harjavalta men före Helsingfors, de är de tre orter som ligger i topp med en självförsörjningsgrad som ligger mellan 130 och 134 procent. Allra högst ligger Mariehamn med 178 procent.

Jakobstad och Vasa i topp i Österbotten

Bland städer med över 50 000 invånare ligger Vasa på andra plats efter Helsingfors, Vasas siffra är 128 procent.

I gruppen 20 000 till 50 000 invånare hittar vi Karleby med nästan 106 procent. Karleby har ökat sedan förra mätningen med drygt 5 procent.

I gruppen 10-20 000 invånare där alltså Jakobstad är i topp ligger Korsholm i botten med drygt 54 procent.

Går man ner i gruppen kommuner med 4-10 000 invånare återfinns bland andra kommuner Larsmo som är nästan sämst i landet i sin storleksklass med strax under 47 procent.

Läget 2011

Statistikcentralen gör sina mätningar med tio års mellanrum, den nu aktuella undersökningen baseras på läget 2011, den förra undersökningen på läget 2001.

Den allmänna tendensen är att kommunerna runt tätorter som Vasa och Jakobstad får en sjunkande självförsörjningsgrad medan tätortens betydelse ökar i sammmanhanget, med andra ord ökad inpendling till centralorten.

Statistikcentralens uppgifter om självförsörjningsgrad på arbetsplatser i de svenska och tvåspråkiga kommunerna i Österbotten

Statistikcentralens färskaste uppgifter gäller år 2011, den förra undersökningen gjordes 2001. Uppgifterna i sammanställningen är i alfabatisk ordning och ges i procent, siffran inom parentes anger läget 2001.

Jakobstad 132,7 (124,8) ; Karleby 105,6 (100,0) ; Kaskö 106,2 (132,0) ; Korsholm 54,2 (58,2) ; Korsnäs 85,8 (89,2) ; Kristinestad 91,1 (100,3) ; Kronoby 89,0 (93,2) ; Larsmo 46,7 (47,3) ; Malax 74,4 (76,2) ; Nykarleby 94,8 (98,4) ; Närpes 101,5 (97,4);
Pedersöre 75,6 (80,1) ; Vasa 128,1 (123,8) ; Vörå 88,7 (90,8)