Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Företagarföreningar kämpar om medlemmar

Från 2013
Uppdaterad 28.10.2013 08:14.
Per Vilén
Bildtext Per Vilén, medlem i Österbottens företagare.
Bild: YLE/Mira Myllyniemi

Medlemmarna i Österbottens företagare, ÖF, förlorar tillgången till de tjänster och förmåner som erbjuds av centralförbundet Företagarna i Finland, FiF. Därför försöker FiF nu locka medlemmarna till den regionala föreningen Kust-Österbottens företagare, KÖF.

Organisationerna slåss om företagarna

Programmet är inte längre tillgängligt

Nu har FiF skickat ett brev till ÖF;s medlemmar där de uppmanas gå med i en av de regionala föreningarna för att få FiF:s tjänster och förmåner också i framtiden.

- I den förening där jag är nu så har jag fått den service jag vill ha på svenska och jag hoppas jag får den service jag vill ha fortsättningsvis och jag tror säkert att det förblir så, så inte finns det någon orsak till att jag ska byta till någonting, säger Per Vilén som är medlem i Österbottens företagare.

Orsaken till att medlemmarna i ÖF inte längre hör till FiF är att ÖF gick ur KÖF i mars och när FiF i september uteslöt de svenskspråkiga föreningarnas paraplyorgansation så bröts den andra förbindelsen mellan ÖF och FiF.

Har anställt fler tvåspråkiga

FiF säger att de har anställt fler tvåspråkiga efter splittringen med de svenskspråkiga föreningarna, vilket Ingemar Tåg, ordförande för Österbottens företagare inte riktigt kan förstå.

Ingemar Tåg
Bildtext Ingemar Tåg, ordförande för Österbottens företagare.
Bild: YLE/Mira Myllyniemi

- Vi höll på i över sex år med att försöka få dem att förbättra servicen på svenska och det var ju en av orsakerna till att vi gick ur föreningen.

Enligt Tåg får medlemmarna i ÖF minst lika bra tjänster och förmåner utan FiF och en rundringning bland medlemmarna har visat att 98 procent av dem inte har tänkt byta förening.

FiF: Ingen kamp om medlemmarna

Men att det här nu skulle vara någon kamp om medlemmarna förnekar FiF:s ordförande Mikko Simonlinna.

- Nej, nej, abslout inte, det vill vi inte utan var och en får fatta sitt eget beslut till vilken förening han eller hon vill till. Men varje förening vill ju göra sin verksamhet sådan att den lockar medlemmar och gör att företagarna känner att de får något ut av de medlemskap de betalar för, säger Simonlinna.