Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Mervento hade krävt miljökonsekvensbedömning

Från 2013
Väderkvarn
Bildtext Merventos vindmölla i Sundom
Bild: YLE/ Sandra Snellman

Vindkraftverket Mervento i Sundom i Vasa skulle ha krävt en miljökonsekvensbedömning innan Vasa stad beviljade byggtillstånd.
Det slår biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen fast i sitt svar på ett klagomål av Hans Berg i Sundom.

- "Jag fäster Vasa stads byggnadstillsyns uppmärksamhet vid att kontrollera före sitt beslutsfattande att NTM-centralen har fattat beslut om miljökonsekvensbedömningen och bedömningen av konsekvenserna för Naturaområdet", skriver biträdande JK.

- "Jag fäster också NTM-centralens uppmärksamhet vid att leda och övervaka verkställigheten av bedömningsförfarandet om miljökonsekvenser inom sitt verksamhetsområde", heter det vidare.

I övrigt ger inte klagomålet anledning till fler åtgärder.

Litade på Ramboll

Bakgrunden är att beslutsfattarna i Vasa helt förlitade sig på Ramboll Finlands miljöutredning. I den konstaterades inga betydande konsekvenser för miljön eller betydande negativa miljöeffekter eller andra konsekvenser.
Stadens representanter och representanter för NTM-centralen hade också i juni 2010 vid ett möte kommit överens om att Rambolls miljöutredningar var tillräckliga. På basen av det drog man i Vasa slutsatsen att det inte behövs någon ansökan om beslut av NTM-centralen om behovet av en miljökonsekvensbedömning.

I ett utlåtande till JK säger NTM-centralen däremot att en ansökan om bedömning skulle ha varit nödvändig.

Vasa stad igen skriver i sin utredning att NTM-centralen kunde ha anfört besvär över stadens beslut men inte gjort det.